η φωνή σου

η στήλη μας

   
Μετανάστης
Αδέσμευτο περιοδικό στο διαδίκτυο

Εκδίδεται από επιτροπή

metanastis@metanastis.com
 


Κι εσύ λαέ βασανισμένε πληρώνεις την αδιαφορία σου 
 

ΕΠΕΨ
Επιστολική Ψήφος

Λογοτεχνία της διασποράς  ΕΕΛΣΠΗ

Ελληνική Γλώσσα 

Οργανισμός 
 διεθνοποίησης
 Ελληνικής Γλώσσας
ΟΔΕΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Ελληνική Μουσική

Τέχνη & Πολιτισμός

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΜΑΥΡΑ-ΚΟΚΚΙΝΑ 

Ποίηση

Ενδιαφέροντες
Κόμβοι

Επιστολές

Αρχείο

 Ελληνικό Θέατρο
Βούπερταλ
Griechisches Theater
Wuppertal

Αλέξανδρος ο Μέγας

Alexander der Grosse

 DIAGORAS

ΔΙΑΓΟΡΑΣ
 ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
 

 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Του Φάνη Μαλκίδη Λέκτορα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 7.9.2004

1. Η ελληνική παιδεία μέχρι το 1991

Με τη δημιουργία του Αλβανικού κράτους το 1913 τα ελληνικά σχολεία που λειτουργούσαν πριν διατηρήθηκαν, ενώ με επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Αλβανίας προς την Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ) το 1922 προσδιορίζεται ότι η εφαρμογή των υποχρεώσεων του νεοσύστατου κράτους αφορά, εκτός από τις θρησκευτικές μειονότητες και την ελληνική μειονότητα. Στην πλειοψηφία τους η διαχείριση των σχολείων βαραίνει τους Έλληνες (κοινοτικά σχολεία) την οποία στηρίζει άμεσα η Ελλάδα. Από το 1930, τα ελληνικά σχολεία αρχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη λειτουργία τους, καθώς η αλβανική κυβέρνηση απαγορεύει τις θρησκευτικές κοινότητες να δέχονται οικονομική βοήθεια από ξένα κράτη. Τον Απρίλιο του 1933, το Αλβανικό Υπουργείο Παιδείας την απόφαση να καταστήσει την δημοτική εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για όλους τους πολίτες της αλλά και να κλείσουν όλα τα ιδιωτικά-κοινοτικά σχολεία. Τα μέτρα αυτά προκάλεσαν την αντίδραση της ελληνικής μειονότητας και το διάβημα της Ελλάδας ενώπιον της ΚτΕ, η οποία ζήτησε γνωμοδότηση του Διαρκούς Δικαστηρίου Διεθνούς Δικαιοσύνης. Το Δικαστήριο εξέτασε το περιεχόμενο "της μεταχείρισης και παροχής εγγυήσεων, νομικά και πραγματικά" που όφειλε η Αλβανία να εξασφαλίσει στα μέλη των μειονοτήτων. Το Διεθνές Δικαστήριο έκρινε ότι η Αλβανία παραβίασε τις υποχρεώσεις της που απέρρεαν από τη Μονομερή Διακήρυξη και η αλβανική κυβέρνηση ευθυγραμμίστηκε με τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου υιοθετώντας το διάταγμα της 28.5.1936 σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων. Το 1939 λειτουργούσαν 74 ελληνικά σχολεία με 5.254 μαθητές και 141 εκπαιδευτικούς με πολλά προβλήματα λόγω της αλβανικής πολιτικής και της ιταλικής παρουσίας. Μετά το 1944 και την επικράτηση του Κόμματος Εργασίας υπό τον Εμβέρ Χότζα, η αλβανική εκπαιδευτική πολιτική χαρακτηρίζεται από τον προσδιορισμό των μειονοτικών ζωνών και το δικαίωμα 99 χωριών να έχουν μειονοτικά σχολεία, με εξαίρεση την περιοχή της Χιμάρας, για καθαρά πολιτικούς λόγους. Στο χρονικό διάστημα 1944-1952 στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία το πρόγραμμα διδάσκεται στα ελληνικά στο 84% του προγράμματος και το υπόλοιπο 16% στα αλβανικά. Το 1945 ιδρύεται στο Αργυρόκαστρο μέση παιδαγωγική σχολή και με ειδικά μέτρα το 1947 επιχειρείται η εξάλειψη του αναλφαβητισμού και στις περιοχές της μειονότητας. Από το 1952 έως το 1960 επιβάλλεται η υποχρεωτική επταετής φοίτηση ανατρέποντας στα μειονοτικά σχολεία το συσχετισμό του χρόνου διδασκαλίας σε βάρος των ελληνόγλωσσων μαθημάτων, 87% του χρόνου διδασκαλίας στα αλβανικά και 13% στα ελληνικά και η ελληνική γλώσσα διδάσκεται ως γλωσσικό μόνο μάθημα.

2. Η μειονοτική εκπαίδευση μετά το 1991

Οι βασικές συνιστώσες σχετικά με την κατάρρευση του εκπαιδευτικού κατεστημένου της Αλβανίας το 1991, είναι η αμφισβήτηση του προηγούμενου εκπαιδευτικού κατεστημένου και η υιοθέτηση ευρωπαϊκών προτύπων, που αποπροσανατόλισε τις στρατηγική των πρώτων χρόνων του εκπαιδευτικού συστήματος, η μετανάστευση που ερήμωσε την ύπαιθρο και τα σχολεία (βλέπε τους σχετικούς πίνακες), η εξέλιξη της συγκρότησης νομικού πλαισίου για την οργάνωση της μειονοτικής εκπαίδευσης η οποία έγινε σε σαθρές βάσεις, αφού μέχρι το 1994 το πλαίσιο επηρεάστηκε από την κρίση στις ελληνοαλβανικές σχέσεις, ενώ τα τελευταία χρόνια έγινε κεντρικής σημασίας το ζήτημα της Χιμάρας. Οι μαθητές που προέρχονται από την ελληνική μειονότητα φοιτούν σε κοινά αλβανικά σχολεία (συνήθως σε περιοχές εκτός μειονοτικών ζωνών) ή σε ελληνόφωνα δημόσια μειονοτικά σχολεία (εντός των μειονοτικών ζωνών) ή σε ιδιωτικά σχολεία (Αρσάκειο Τιράνων, Ορθόδοξης Εκκλησίας), ενώ σε ορισμένα σχολεία συνυπάρχουν τάξεις που διδάσκονται μειονοτικοί μαθητές το ελληνόφωνο πρόγραμμα και παράλληλα διδάσκεται σε άλλους το αλβανόφωνο (στις μειονοτικές ζώνες). Κύριο χαρακτηριστικό της παιδείας της ελληνικής μειονότητας αποτελεί αναμφίβολα η μείωση του αριθμού των μαθητών και των σχολείων με συνέπεια, πολλά σχολεία να κλείνουν. Έτσι σε πολλά μεικτά σχολεία σήμερα παρατηρείται δραστική μείωση του αριθμού των ελλήνων μαθητών και κατ' αναλογίαν αύξηση των αλβανών. Παράλληλα, λειτουργούν και τα φροντιστήρια ελληνικής γλώσσας σε όλη την Αλβανία τα οποία τα παρακολουθούν Έλληνες και Αλβανοί μαθητές.

3. Συμπεράσματα για την εκπαίδευση της ελληνικής μειονότητας

Η συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού της ελληνικής μειονότητας λόγω της μετανάστευσης στην Ελλάδας, το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τα σχολικά εγχειρίδια, ζητήματα παρεχόμενης γνώσης σε περιοχές όπως η Χιμάρα, η βοήθεια ηθική και υλική από την Ελλάδα, είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την παιδεία των Ελλήνων που κατοικούν στην Αλβανία. Προβλήματα που χρειάζεται να επιλυθούν για να μπορέσει να υπάρξει μέλλον για την ελληνική μειονότητα η οποία αντιμετωπίζει πλέον πρόβλημα επιβίωσης. Επιβίωσης που σε παλαιότερες εποχές συνδέθηκε άρρηκτα με την ελληνική παιδεία.

Πίνακας 1

Ελληνικός Μαθητικός πληθυσμός στο νομό Αργυροκάστρου στα «οχτατάξια» (Δημοτικά)

 

1992 -1993

1995-1996

1999-2000

2001-2002

2003-2004

Δερβιτσιάνη

208

173

167

102

75

Γοραντζή

106

99

79

76

54

Χάσκοβο

25

15

κλειστό

κλειστό

κλειστό

Βάνιστα

13

13

κλειστό

κλειστό

κλειστό

Σωφράτικα

74

67

61

41

31

Δούβιανη

11

4

κλειστό

κλειστό

κλειστό

Τυεριαχάτι

41

29

κλειστό

12

15

Φράστανη

87

61

80

71

45

Λιούγκαρη

11

3

κλειστό

κλειστό

κλειστό

Γορίτσα

6

4

κλειστό

κλειστό

κλειστό

Γράψη

39

36

16

16

9

Γεουργουτσάτι

92

47

16

19

21

Ζερβάτι

38

27

9

9

κλειστό

Βουλιαράτες

52

42

38

9

27

Βόδιστρα

100

61

31

27

13

Κρα

31

16

κλειστό

κλειστό

κλειστό

Βρυσερά

79

69

64

43

37

Βοδίνο

7

4

κλειστό

κλειστό

κλειστό

Κακαβιά

35

24

κλειστό

κλειστό

κλειστό

'Αγιος Νικόλαος

6

5

3

2

κλειστό

Κλεισάρι

41

31

3

2

κλειστό

Πέπελι

23

11

κλειστό

κλειστό

κλειστό

Σελιό

10

2

κλειστό

κλειστό

κλειστό

Λυκομύλι

6

κλειστό

κλειστό

9

κλειστό

Λόγγος

47

16

3

κλειστό

κλειστό

νω Λοβίνα

17

8

κλειστό

2

κλειστό

Κάτω Λοβίνα

5

9

κλειστό

3

κλειστό

Σωτήρα

35

12

4

κλειστό

κλειστό

Κρυονέρι

13

2

κλειστό

4

κλειστό

Κοσοβίτσα

33

19

19

19

κλειστό

Κάτω Επισκοπή

48

26

16

κλειστό

3

νω Επισκοπή

15

8

κλειστό

κλειστό

κλειστό

Ραντάτι

4

1

κλειστό

κλειστό

κλειστό

Γλύνα

49

38

34

28

κλειστό

Βραχογοραντζή

14

6

κλειστό

κλειστό

κλειστό

Πολύτσιανη

74

52

34

18

12

Σχωριάδες

37

7

34

κλειστό

κλειστό

Σωπική

28

25

23

12

7

Χλωμό

32

4

κλειστό

κλειστό

κλειστό

Τσιάτιστα

64

22

8

5

6

Αργυρόκαστρο        

148

           
Σύνολο

1658

1097

652

521

493

Πίνακας 2

Ελληνικός Μαθητικός πληθυσμός στο νομό Αργυροκάστρου στα «σχολεία των τεσσάρων τάξεων» (Λύκεια)

Σχολικό έτος 2003-2004

Βουλιαράτες 73
Δερβιτσάνη 68
Παιδαγωγικό 67
Εκκλησιαστικό Λύκειο «Τίμιος Σταυρός» Αργυροκάστρου 85
Σύνολο 293

Πίνακας 3

Ελληνικός Μαθητικός πληθυσμός στο νομό Αγίων Σαράντα, Αργυροκάστρου και Δελβίνου

Αριθμός μαθητών

Αργυρόκαστρο Δέλβινο Αγ. Σαράντα ΣΥΝΟΛΟ

1991-1992

2.137

2.108

2.189

6.437

1999-2000

959

195

616

1.770

2000-2001

861

285

538

1.564

Πίνακας 4

Ελληνικός Μαθητικός πληθυσμός στο νομό Αγίων Σαράντα στα «οχτατάξια» (Δημοτικά)

Σχολικό έτος 2003-2004

γιοι Σαράντα 201 εκ των οποίων 13 στο νηπιαγωγείο
Λιβαδειά 80 και 35 στο σχολείο τεσσάρ. τάξεων
Κουλουρίτσα 6  
Καισαράτι 8  
Σμίνετση 7  
Καρόκι 3  
Ντερμίσι 26  
Δίβρη 17 και 21 στο νηπιαγωγείο
Τσερκοβίτσα 6  
νω Λεσινίτσα 3  
Αλύκο 24  
Πλάκα 8  
Τσούκα 19  

Σύνολο

408

 

Πίνακας 5

Ελληνικός Μαθητικός πληθυσμός στο νομό Δελβίνου στα «οχτατάξια»

Σχολικό έτος 2003-2004

Δέλβινο 45
Μπίστριτσα 11
Δρόβιανη 2
Μεσοπόταμος 56
Κρανιά 3
Φοινίκι 22
Καραχάτζι 4
Λύβενα 15
Βρυώνι 4
Ελευθεροχώρι 2

Σύνολο

164

Fanis Malkidis
fmalkidi@bscc.duth.gr

 

 

Όταν "κοιμάσαι" άλλος γράφει ιστορία
ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ

 Εμείς το αραχάνθος τα σκορπίδια, οι διάττοντες, επιβήτορες στη ξένη γη, μέσα στο σκοτάδι της μέρας, στ' αχνάρια του Διογένη, με τη βούληση μας, να θεμελιώσουμε την υποδομή του ελληνικού οράματος. Να βρούμε τη χαμένη μας ταυτότητα...!
Μάγειρας

 Όποιος ελέγχει το παρόν,
ελέγχει και το παρελθόν.
 Όποιος ελέγχει το παρελθόν,
"καθορίζει"
το μέλλον
George Orwell

 

Θερμοπύλες
Κ.Καβάφης 1903

Τιμή σ' εκείνους όπου στην ζωή των
Ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες
Ποτέ απ' το χρέος μη κινούντες.
Δίκαιοι κ' ίσιοι σ' όλες των τες πράξεις.
Αλλά με λύπη κιόλας κι ευσπλαχνία.
Γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν
Είναι πτωχοί, πάλ' εις μικρόν γενναίοι,
Πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε.
Πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες,
πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους.
Και περισσότερη τιμή τους πρέπει
Όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν)
Πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος.
Κ΄ οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε.
 

 

 

Το κείμενο εκφράζει την άποψη του συγγραφέα
κεντρική σελίδα

ΑΡΧΕΙΟ

Ούλε τε καί μάλα χαίρε, θεοί δέ τοι όλβια δοίεν
Νά είσαι καλά καί νά χαίρεσαι, οι θεοί δέ νά σού δίδουν ευτυχία. (Οδύσσεια Ω 402.)