η φωνή σου

η στήλη μας

Μετανάστης
Αδέσμευτο περιοδικό στο διαδίκτυο

Εκδίδεται από επιτροπή

metanastis@metanastis.com


Κι εσύ λαέ βασανισμένε πληρώνεις την αδιαφορία σου 

ΕΠΕΨ
Επιστολική Ψήφος

Λογοτεχνία της διασποράς  ΕΕΣΠΗ

Ελληνική Μουσική

Τέχνη & Πολιτισμός

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ποίηση

Ενδιαφέροντες
Κόμβοι

Επιστολές

Αρχείο

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 
στον κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ,   
Οκτώβρης 2003

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Μάθημα επικίνδυνο ή παρεξηγημένο;   Μάρω Σιδέρη 2.11.02
... Είναι βέβαιο ότι η ιστορική αναδρομή θα αποδείξει πως ο μοναδικός εχθρός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ο άνθρωπος και η αδυναμία του να χαλιναγωγήσει τον εγωισμό του ...

Ίμβρος   23.10.2002

 Η ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας στο πλευρό της ΑΘΗΝΑ 2004
4 Οκτωβρίου 2002

Ταξίδι στην Ιστορία Αρχιμ. Δοσίθεος
Τριάντα χιλιόμετρα μακρύτερα είναι το Καϊμακλή. Εκεί υπάρχει μία απ' τις υπόγειες πολιτείες τής Καππαδοκίας. Χωρούσε εξ χιλιάδες Χριστιανούς. Είναι έργα φόβου και αγωνίας....

ΒΙΩΜΑΤΑ-ΠΑΣΧΑ 2002 ΣΤΑ ΜΥΡΑ   Ο Μύρων Χρυσόστομος
...είχα αποφασίσει εφέτος να κάμω ένα μέρος της Μ. Εβδομάδος και Ανάσταση στα αλιβάνιστα τώρα και 80 χρόνια και άψαλτα χώματα της για πολλούς αιώνες Ελληνίζουσας Μικρασίας και φυσικά πού αλλού, για την περίπτωση μου, στα Μύρα, όπου και όλη η προσοχή μου τώρα και 7 χρόνια, από τότε που τάχτηκα δεσπότης των και κείνα η θεόσωστη Επαρχία μου...

+ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Χριστός Ανέστη!

Καί όμως εμμένει...  Αρχιμ. Δοσίθεος

Σαρακοστή στήν Πόλι  Αρχιμ. Δοσίθεος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας από όπου και από όποιον και αν προέρχεται και για οποιονδήποτε σκοπό και αν χρησιμοποιείται.

 Μια γεύση απο τα άγια χώματα  ΑΓΓΕΛΟΣ Ε. ΦΩΚΑΣ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανακοινούνται τα ακόλουθα:

          1.- Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, εν τη επιθυμία Του, όπως εξευρεθή λύσις εις το προσφάτως ανακύψαν, ως μη ώφελε, και όχι εξ υπαιτιότητος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ζήτημα εις τας σχέσεις της Μητρός Εκκλησίας μετά της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, απεδέχθη πρότασιν, η οποία Του υπεβλήθη υπό των Σεβ. Μητροπολιτών Πειραιώς κ. Καλλινίκου και Δημητριάδος κ. Ιγνατίου, ως και των Εντιμοτάτων κυρίων Σταύρου Ψυχάρη και Αρίστου Κασμίρογλου, οι οποίοι Τον επεσκέφθησαν προς τούτο εις την εν Φαναρίω έδραν Του την 22αν Οκτωβρίου ε.έ., όπως διεξαχθούν εν Αθήναις άτυποι συνομιλίαι προς εξεύρεσιν τρόπου υπερβάσεως της δημιουργηθείσης κρίσεως. Εις τας συνομιλίας ταύτας απεφασίσθη να συμμετάσχουν οι ανωτέρω μετά του Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννου, Διευθυντού του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν Αθήναις.

          2.- Κατά τας συνομιλίας ταύτας αι οποίαι διεξήχθησαν εν Πειραιεί και Αθήναις από 29ης έως 30ής Οκτωβρίου ε.έ., ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκφράζων πιστώς, όχι προσωπικάς αυτού απόψεις, αλλά συγκεκριμένας εντολάς της Μητρός Εκκλησίας, διέγραψε τα όρια των δυνατών υποχωρήσεων εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου προκειμένου να επιτευχθή η υπό πάντων επιθυμητή λύσις του ανακύψαντος προβλήματος. Ατυχώς, παρά τας γενομένας εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου υποχωρήσεις, αι προτάσεις αυτού δεν εγένοντο δεκταί υπό των εν διαβουλεύσει μετά του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών διατελούντων συνομιλητών αυτού, κατέστη δε σαφές ότι η ετέρα πλευρά δεν προτίθεται να δεσμευθή εις την τήρησιν πάντων των όρων της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξεως, επί της οποίας στηρίζεται το ισχύον εν Ελλάδι εκκλησιαστικόν καθεστώς, απαιτούσα μάλιστα όπως, αντί της προβλεπομένης υπό της ως άνω Πράξεως εγκρίσεως  υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου του καταλόγου των προς Αρχιερατείαν εκλογίμων δια τας εν Βορείω Ελλάδι και Αιγαίω επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου(τάς λεγομένας των Νέων Χωρών), αντιστρέψη τα πράγματα και θέση την Πατριαρχικήν έγκρισιν υπό την έγκρισιν της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

          3.- Κατόπιν των ανωτέρω το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εκφράζει την λύπην του, διότι, παρά την επιδειχθείσαν εκ μέρους του καλήν θέλησιν προς διάλογον, η ανακύψασα διαφωνία μεταξύ των δύο Εκκλησιών εξακολουθεί να υφίσταται, προσβλέπει δε εις την υπό των Σεβασμιωτάτων Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος στήριξιν των δικαίων της Μητρός όλων ημών Εκκλησίας, εν τη πεποιθήσει ότι θα κατισχύση εν τέλει η αλήθεια και το δίκαιον.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 1η Νομεβρίου 2003
Εκ της Αρχιγραμματείας
της Αγίας και Ιεράς

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών με αφορμή τις εντεινόμενες επιθέσεις εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εκφράζοντας τον έντονο προβληματισμό του, επιθυμεί να υπογραμμίσει τα εξής :

1.  Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι το Πνευματικό Κέντρο της Παγκόσμιας Ορθοδοξίας, έχοντας τις ρίζες του στο έτος 36 όταν ο Απόστολος Ανδρέας δημιούργησε μια από τις πρώτες εκκλησίες του Χριστού.

2.  Στη διαδρομή των δύο περίπου χιλιετηρίδων το Οικουμενικό Πατριαρχείο έζησε αναρίθμητες διώξεις, ταπεινώσεις και επιθέσεις από ποικιλώνυμους εχθρούς. Παρ΄ όλα αυτά επέζησε και παρέμεινε ακλόνητος βράχος, στηρίζοντας το Γένος στους αιώνες της σκλαβιάς. Έτσι επιτέλεσε την παγκόσμια πνευματική του αποστολή μέχρι τις ημέρες μας. 

3.  Κάθε αναφορά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο πρέπει να λαμβάνει υπ΄ όψη την παγκόσμια πνευματική ακτινοβολία του Κέντρου της Ορθοδοξίας, αποφεύγοντας τις κρίσεις και τις αναφορές σε πρόσωπα τα οποία έρχονται και παρέρχονται.

4.  Το γεγονός ότι σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο να προβάλλονται καταστάσεις ή γεγονότα όπως η θητεία Ελλήνων κληρικών στον τουρκικό στρατό, αποτελεί απόδειξη πλήρους άγνοιας των στοιχειωδών υποχρεώσεων κάθε πολίτη οποιασδήποτε χώρας, των κληρικών συμπεριλαμβανομένων. Επί πλέον παρόμοια φαινόμενα αποπροσανατολίζουν από το χρέος όλων των χριστιανών Ορθοδόξων απανταχού της γης, που είναι να προστατεύουν ως κόρη οφθαλμού τον θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

5.  Ως Έλληνες της Καθ΄ Ημάς Ανατολής έχουμε πικρή πείρα από τον τρόπο με τον οποίο επί δεκαετίες ολόκληρες μας αντιμετώπιζαν ορισμένοι, ευτυχώς ολίγοι, ελλαδίτες με χαρακτηρισμούς, όπως τουρκόσποροι, Τούρκοι κλπ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών έχοντας πλήρη γνώση και επίγνωση των σημερινών δεδομένων έχει την πεποίθηση, πως όλοι οι Έλληνες που έζησαν ή ζουν ακόμη στην Κωνσταντινούπολη, διατηρούν άσβεστη τη φλόγα του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού, παρά τον διαχρονικό Γολγοθά που καθημερινά διαβαίνουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Αθήνα 20 Οκτωβρίου 2003

 

 


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ

Ανταπόκριση Νικ. Μαγγίνα

ΚΑΙ Η ΕΚΠΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
Συμμετοχή Μουσουλμανίδος στην Τελετή ρίψεως του Τιμίου Σταυρού

Κατόπιν εορτής και φυσικά με καθυστέρηση..............
Θ' αποτελούσε όμως παράλειψη, η μη αναφορά μας στο ακόλουθο γεγονός.
Το τόσο ανθρώπινο και ιδιαίτερα συγκινητικό.
Τα φετεινά Θεοφάνεια στην Κωνσταντινούπολη είχαν και την έκπληξή τους. Το γεγονός συνέβη στο ιστορικό προάστιο της Πόλης, τον Άγιο Στέφανο (Yesilkoy), στην περιοχή όπου βρίσκεται και το αεροδρόμιο. Το προάστιο όπου υπογράφηκε η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (3-3-1878) μεταξύ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Ρωσίας.
Την ημέρα των Θεοφανείων λοιπόν και στον εκεί ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Στεφάνου, μετά τη Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Μητροπολίτης Δέρκων κ. Κωνσταντίνος, σχηματίσθηκε ιερή πομπή, με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου, Ομογενών, Τούρκων, Αρμενίων κ.ά., με κατεύθυνση την κοντινή παραλία στη θάλασσα του Μαρμαρά. Εκεί ο Μητροπολίτης, μετά την τέλεση της Ακολουθίας του Αγιασμού, έριξε ως είθισται στα νερά τον Σταυρό. Στη θάλασσα έπεσαν τέσσερα πρόσωπα. Τρεις νέοι Ομογενείς και μια Τούρκισσα, η οποία ήταν ντυμένη και μάλιστα έφερε και μαντήλα. Τον Σταυρό έπιασε ο Χρήστος Μπενλίσοϊ. Το πρωτοφανές γεγονός της συμμετοχής μιας Μουσουλμανίδος στην τελετή παρουσίασε ο Τουρκικός τύπος με θετικά σχόλια. Εξάλλου, η Μουσουλμανίς Suna Yavuz σε δηλώσεις της αναφερόμενη στην κίνησή της αυτή τόνισε ότι σκοπό είχε να συμβάλλει στον διάλογο μεταξύ των θρησκειών και να τονίσει ότι η αγάπη είναι πάνω από όλα. Στην πολυκατοικία που μένω είπε έχω συγκατοίκους Χριστιανούς ρωμηούς, οι οποίοι μας επισκέπτονται στις θρησκευτικές εορτές μας. Παρ' όλη τη διαφορετική μας θρησκεία, πιστεύω ότι μπορούμε κάλλιστα να παραμείνουμε φίλοι και για να το αποδείξω έπεσα στη θάλασσα να πιάσω το Σταυρό.
Η Suna Yavuz επισημαίνει ότι όλες οι θρησκείες διδάσκουν την αγάπη και καλούν τους ανθρώπους στη φιλία και την αδελφοσύνη. "Για τη φιλία κάνω ότι περνάει από το χέρι μου. Μου αρέσει να βοηθώ τους συνανθρώπους. Χωρίς να κάνω διακρίσεις προσπαθώ να είμαι στήριγμα σε όλους και να μοιράζομαι την αγάπη. Άλλωστε όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είναι γενναιόδωροι σε ανάλογα αισθήματα και εάν ήταν στο χέρι μου θα προσπαθούσα να διαδώσω σε όλο τον κόσμο την αγάπη και τη φιλία με όλα τα μέσα και όλους τους τρόπους".
Η Suna Yavuz είναι και χειμερινή κολυμβήτρια.

Φλεβάρης 2003


 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης
και τον πόλεμο του Ιράκ

Ανταπόκριση Νικ Μαγγίνα

Μέλημά του.
Πόθος του κρυφός.
Και όχι μόνο κρυφός, όπως ομολόγησε πρόσφατα σε δηλώσεις του προς επισήμους και προς τους δημοσιογράφους, εφ' όσον επανειλημμένα έχει διατυπώσει δημοσίως, σ' όλους τους τόνους και με κάθε αφορμή, ότι πρέπει οπωσδήποτε, να επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης.
Συγκεκριμένα τα Θεοφάνεια, μετά την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού, στα νερά του Κεράτιου Κόλπου στην προκυμαία του Φαναρίου και για πρώτη φορά ύστερα από μια ανάπαυλα 35 χρόνων, απαντών σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ετόνισε μεταξύ άλλων:
"Είναι μια κοινή επιθυμία, είναι ένα δίκαιο αίτημα και δεν μπορεί παρά κάποια στιγμή νά πραγματοποιηθεί. Η λειτουργία της Χάλκης είναι για το καλό όχι μόνο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όχι μόνο των υπολοίπων Ορθοδόξων Εκκλησιών αλλά και της χώρας εις την οποίαν βρίσκεται και εδρεύει η ιστορική αυτή Σχολή. Είναι καλό και για τις Διεθνείς σχέσεις. Διότι οι απόφοιτοι τής Χάλκης οι οποίοι σκορπίζονται σε όλο τον κόσμο για να διακονίσουν την Εκκλησία και την ανθρωπότητα είναι πάντοτε και παντού πρέσβεις καλής θελήσεως είναι κήρυκες ενότητος, και δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα εφ' όσον οι κληρικοί αυτοί εκπαιδεύονται κάτω από τη σκιά του Οικουμενικού Πατριαρχείου και είναι φορείς και διερμηνείς αυτού του Οικουμενικού και πανανθρώπινου μηνύματος αγάπης, σεβασμού, δικαιοσύνης, ελευθερίας. Όλων αυτών των πανανθρώπινων ιδανικών και διαχρονικών αξιών που δεν θα παύσει ποτέ το Πατριαρχείο μας υπό οιασδήποτε συνθήκας να διακηρύττει και να διαλαλεί παντού, για το καλό όλης της ανθρωπότητος. Είναι επαναλαμβάνω και το υπογραμμίζω ένα δίκαιον αίτημα τού Πατριαρχείου το οποίον για 31 χρόνια καθυστερεί να εκπληρωθεί και να υλοποιηθεί. Ελπίζομε όμως νά γίνει πολύ σύντομα. Δεν νοείται ένα μέρος των κατοίκων, των πολιτών αυτής της χώρας να έχουν την ελευθερία, να έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύουν τους θρησκευτικούς λειτουργούς των και οι υπόλοιποι πολίτες της Τουρκικής Δημοκρατίας που κατά το Σύνταγμα έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως έχουν και τα ίδια καθήκοντα έναντι του κράτους, έναντι της χώρας, να στερούνται του δικαιώματος και αυτής της δυνατότητος να εκπαιδεύουν τους θρησκευτικούς λειτουργούς των. Είναι αδικία και είναι ανισότης, επομένως είναι κάτι το αντισυνταγματικό".

Περισσότερα για την Κωνσταντινούπολη  http://www.eptalofos.com.gr/polis2.html

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΟΦΦΙΚΙΑΛΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ     19.10.2002

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΡ

Το Εμιράτο του Κατάρ επισκέφθηκε επίσημα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, από 15-17 Οκτωβρίου, μετά από πρόσκληση του Εμίρη του Κατάρ Σείχη Hamad Bin Khalifa Al-Thani. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της προωθήσεως του Διαθρησκειακού Διαλόγου με τις μονοθεϊστικές θρησκείες, και στη συγκεκριμένη περίπτωση με το Ισλάμ.

Την συνεργασία στο διαθρησκειακό διάλογο και του Εμίρη του Κατάρ Σείχη Hamad Bin Khalifa Al-Thani εξασφάλισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την ιδιαίτερη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες στο παλάτι του Εμίρη (16 Οκτωβρίου 2002).

Ο Εμίρης, κατά τη συνάντηση που έγινε σε εγκάρδιο κλίμα εξήρε τις πρωτοβουλίες του Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις διαθρησκειακές συναντήσεις, τονίζοντας ότι μόνο με τον διάλογο των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών μπορεί να οδηγηθούμε στην ειρηνική συνύπαρξη. Τόνισε ακόμη ότι στα Ιεροσόλυμα χρειάζεται στενώτερη συνεργασία των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών. Ο Ανώτατος Άρχων του Κατάρ, που ενημερώθηκε από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο για τις δραστηριότητες του Πατριαρχείου όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα, ειπε ότι θα προωθήσει στους πιστούς του Ισλάμ το μήνυμα της προστασίας του περιβάλλοντος δια των θρησκευτικών λειτουργών στα τεμένη της χώρας του.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αφού συνεχάρει τον Εμίρη του Κατάρ για το ανορθωτικό έργο του για τη χώρα του, και το ενδιαφέρον του ιδιαιτέρως για την νεολαία, ως και για την 50η επέτειο των γενεθλίων του, ευχήθηκε να υπάρχει ειρήνη στο Κατάρ, στην ευρύτερη περιοχή και στον κόσμο τονίζοντας ότι οι διαφορές πρέπει να επιλύωνται με διαπραγματεύσεις και με διάλογο.

Ο Εμίρης εξέφρασε την μεγάλη ικανοποίηση και την υποστήριξή του στις προσπάθειες του Πατριάρχου τις σχετικές με τον διαθρησκειακό διάλογο και το περιβάλλον.

Κατά τη συνάντηση που είχε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ Hamad Bin Jassin Bin Jabr Al-Thani συζήτησε μαζί του θέματα του διαθρησκειακού διαλόγου των θρησκειών και των πολιτισμών ως και οικολογικά θέματα.

Ο Πατριάρχης τον ευχαρίστησε για την πρόσκληση και την φιλοξενία της Κυβερνήσεως του Κατάρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι όπως σε κάθε οικογένεια υπάρχουν διαφορές αλλά δεν παύει να είναι μια οικογένεια, έτσι και η ανθρωπότης είναι μία μεγάλη οικογένεια και τα αναπόφευκτα προβλήματα πρέπει να επιλύωνται με ειρηνικό τρόπο και ότι εδώ αναλογεί μεγάλη ευθύνη στους ανθρώπους της θρησκείας, των οποίων αποστολή είναι να προάγουν την αδελφοσύνη και τη συνεργασία. Επεσήμανε δέ το σημαντικό ρόλο που παίζει προς την κατεύθυνση αυτή ο Οικουμενικός Πατριάρχης και εξέφρασε και τη δική του υποστήριξη στις προσπάθειες του. Κατά τη συζήτηση ο Υπουργός είπε ότι στη χώρα του έχουν αποφασίσει να επιτρέπουν την ανέγερση χριστιανικών ναών, όπως ακριβώς επιτρέπεται, τόνισε, στη χριστιανική Δύση η ίδρυση χώρων λατρείας για τους Μουσουλμάνους.

Επίσης ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε συνάντηση με τον θρη­σκευ­τικό ηγέτη του Κατάρ Dr. Yousif Al Qaradawi και τον Κοσμήτορα της Σχολής Ισλαμικής Σαρία και του Δικαίου του Πανεπιστημίου του Κατάρ Dr. Abdulhammed Al-Ansari. Αμφότεροι υπογράμμισαν την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας των δύο θρησκειών, αλληλογνωριμίας των θρησκευτικών ηγετών τους, προσέγγισης των πιστών τους και καλλιέργειας της αλληλοκατανόησης. Ο θρησκευτικός ηγέτης μάλιστα επεσήμανε το πόσο πιο κοντά αισθάνεται το Ισλάμ προς την Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, εν σχέσει προς τις άλλες χριστιανικές εκκλησίες και χάρισε στον Πατριάρχη θεολογικά βιβλία του μεταφρασμένα στα αγγλικά.

Να σημειωθεί ότι το Κατάρ θα λάβει μέρος στο διάλογο Χριστιανισμού-Ισλάμ, στο Bahrain στο τέλος Οκτωβρίου, που διοργανώνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το Κατάρ θα εκπροσωπήσει ο Κοσμήτορας της Σχολής της Ισλαμικής Σαρία και του Δικαίου του Πανεπιστημίου της χώρας.

Παραμονή της αναχωρήσεως του ο Πατριάρχης (16 Οκτωβρίου) έδωσε διάλεξη στο Πανεπιστήμιο του Κατάρ στην πρωτεύουσα Doha, με θέμα: Διαθρησκειακός Διάλογος μεταξύ Χριστιανισμού και Ισλάμ. Τη διάλεξη παρακολούθησαν πολλοί θρησκευτικοί λειτουργοί, καθηγητές, διπλωμάτες κ.ά., πολλοί από τους οποίους, μεταξύ τους και γυναίκες, στο τέλος απηύθυναν διάφορες ερωτήσεις στον Πατριάρχη και έτσι διεξήχθηκε μεταξύ τους μακρά συζήτηση.

Διπλωματικοί κύκλοι όχι μόνο δυτικών χωρών αλλά και χωρών της Μέσης Ανατολής επισημαίνουν την σπουδαιότητα της επισκέψεως του Πατριάρχου Βαρθολομαίου ως χριστιανού ηγέτη στο κράτος του Κατάρ, χαρακτηρίζοντας την ως σημαντική συμβολή στην καταλλαγή μεταξύ των θρησκειών και στην ειρηνική συνύπαρξη λαών με διαφορετική πολιτισμική παράδοση.

Το Κατάρ είναι η τρίτη χώρα που επισκέπτεται επίσημα ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, η οποία έχει στην πλειοψηφία της μουσουλμανικό πληθυσμό. Πρώτη ήταν το κράτος του Bahrain (Σεπτ. 2000), και δεύτερη το Ιράν, στην Τεχεράνη (Ιανουάριος 2002).

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΛ-ΤΖΑΖΙΡΑ
 

Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Αλ-Τζαζίρα έδωσε την Πέμπτη (17 Οκτωβρίου) ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος πριν αναχωρήσει από την πρωτεύουσα Ντόχα του Κατάρ.

Στη συνέντευξη που μαγνητοσκοπήθηκε σε στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού, ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στο ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις δραστηριότητές του στον πανορθόδοξο και παγχριστιανικό κόσμο, για τις προσπάθειες στο διαθρησκειακό διάλογο, στην προστασία του περιβάλλοντος κ.ά.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου εάν ελπίζει σε μελλοντικές καλές σχέσεις στον κόσμο μεταξύ Μουσουλμάνων και Χριστιανών ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος απάντησε: «Πάντα ελπίζω, είμαι πάντα αισιόδοξος, διότι η πίστη μου, διδάσκει να είμαι αισιόδοξος, και να προσεύχομαι και να ελπίζω για ένα καλύτερο μέλλον και σε τελευταία ανάλυση πιστεύω ότι το καλό θα υπερισχύσει του κακού και η πνευματικότητα θα υπερισχύσει του ακραίου υλισμού και το θέλημα του Θεού το οποίο είναι το πιο δυναμικό και το θέλημα των ανθρώπων θα υπερισχύσει και θα έχουμε μια πανανθρώπινη οικογένεια όπου ο σεβασμός και η αγάπη θα είναι οι κυρίαρχοι παράγοντες».

Στη συνέχεια ο Πατριάρχης αναφερόμενος στην συνεισφορά κάθε έθνους στην δημιουργία μιάς ηθικής - θετικής και πνευματικής παγκοσμιοποιήσεως, εντός της οποίας είναια αδιανόητο να λησμονηθούν οι πνευματικές, θρησκευτικές και εθνικές ρίζες, τόνισε μεταξύ άλλων και τα εξής: «Η παγκοσμιοποίηση της αγάπης, είναι αυτό που χρειαζόμεθα για να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ πολιτισμών, μεταξύ θρησκειών διότι η αγάπη είναι κοινώς αποδεκτή, είναι ιδανικό το οποίο είναι ισχυρό για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ εθνών, θρησκειών και πολιτισμών».

Ο Πατριάρχης μίλησε στη συνέντευξη για το σεβασμό που θα πρέπει να δείχνουμε σε κάθε διαφορετική εθνότητα και θρησκεία λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα παρατηρούμε ανά τον κόσμο μια αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση αλλά επίσης και μια αυξανόμενη ποικιλομορφία, δηλαδή, κάθε έθνος, κάθε λαός, κάθε πίστη, προσπαθούν να διαφυλάξουν την ταυτότητά τους και αυτό δεν είναι κατακριτέο. Πρέπει να σεβόμεθα την πνευματική και εθνική ταυτότητα του άλλου».

Σε άλλα σημεία της συνεντεύξεώς του ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος τόνισε: «Καταδικάζουμε τον προσηλυτισμό. Εμείς κηρύττουμε αγάπη, εμείς κηρύττουμε ισότητα, αλληλεγγύη, εμείς πρέπει να καθιερώσουμε μια διαρκή ειρήνη διά μέσου της συνεργασίας όλων τών θρησκειών».

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην επίσκεψή του στο Κατάρ συνόδευαν ο Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Μελίτων, ο Επίσκοπος Ρηγίου Εμμανουήλ και ο Υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Ελπιδοφόρος.

Υπεύθυνος Συντάξεως

 Ν. Μαγγίνας

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
Αδελφότητα Οφφικιάλων
" Παναγία η Παμμακάριστος
"  

 Αθήνα, 15 Ιουλίου 2002

Τον Αγιασμό για την έναρξη της λειτουργίας των παιδικών και νεανικών κατασκηνώσεων ( "Παιδοπόλεως" και "Στέγη Εργαζoμένης Νεάνιδος") της Ομογένειας τέλεσε το Σάββατο 13 Ιουλίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, στη νήσο Πρώτη των Πριγκηπονήσων.

Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

« Εφέτος όπως γνωρίζετε καθυστέρησε ασυγχώρητα η έκδοση της άδειας των αρμοδίων αρχών για να λειτουργήσει το ίδρυμα μας και λέγω ασυγχώρητα διότι όπως όλοι γνωρίζουμε ο σκοπός αυτού του ιδρύματος είναι κοινωνικός, είναι φιλανθρωπικός, είναι ιερός και επομένως οι αρμόδιες κρατικές Αρχές θα έπρεπε όχι απλώς να μην φέρνουν προσκόμματα και να μην καθυστερούν στην έκδοση της αδείας αλλά να μας βοηθούν παντοιοτρόπως πέραν πάσης γραφειοκρατίας και πάσης προκατάληψης. Αλλωστε δεν είναι η πρώτη χρονιά που λειτουργεί εδώ αυτό το ίδρυμα , λειτουργεί εδώ και 65 χρόνια.

Γνωρίζουν οι Αρχές τι κάνουμε, έρχονται ελέγχουν, παρακολουθούν και καλά κάνουν διότι είναι η ευθύνη του κράτους να παρακολουθεί . Αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι βέβαιες οι Αρχές ότι εδώ συντελείται ένα κοινωνικό έργο, ένα ιερό έργο υπέρ της διαπλάσεως των χαρακτήρων των παιδιών μας να γίνουν καλοί χριστιανοί εφόσον είναι η θρησκεία τους και η πίστη τους αλλά και να γίνουν και καλοί πολίτες. Αυτό επιδιώκουν τα ιδρύματα μας.

Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι τόσες ημέρες και τόσες εβδομάδες το Πατριαρχείο και η Ομογένεια ήταν σε αγωνία και αβεβαιότητα για το πότε θα εκδοθεί η άδεια .

Ελπίζω ότι του χρόνου δεν θα επαναληφθεί αυτό. Ελπίζουμε γενικότερα ως Ομογένεια ότι τα καινούργια πολιτικά σχήματα τα οποία εκκολάπτονται αυτή τη στιγμή στην χώρα και τα οποία έχουν εξαγγείλει ως κεντρικό προσανατολισμό της δραστηριότητας τους, όταν θα έλθουν στην εξουσία φυσικά, την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρώπη, επαναλαμβάνω ελπίζουμε ότι αυτά τα καινούργια πολιτικά σχήματα θα ενσκήψουν επάνω στα προβλήματα των Μειονοτήτων επομένως και της δικής μας Μειονότητας και του Πατριαρχείου μας χωρίς προκατάληψη, με περισσότερη κατανόηση και με περισσότερη διάθεση να εξυπηρετηθούν οι σκοποί της υπάρξεως της Ομογένειας μας ως συνόλου και των επί μέρους ιδρυμάτων της.

Οι Ομογενείς είμαστε νομοταγείς πολίτες και δεν πρόκειται να δημιουργήσουμε ποτέ κανένα πρόβλημα στο κράτος. Αντιθέτως τα προβλήματα μας τα δημιουργεί το κράτος το οποίο έπρεπε να μας βοηθάει να επιλύουμε τα προβλήματα μας, να μην υπάρχουν, να μην δημιουργούνται.

Εκφράζω την αισιοδοξία όλων μας ότι το αύριο θα είναι καλύτερο από το σήμερα »

--------------------------------------------------------------------

Ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πριγκηπονήσων κ.Ιακώβου

Το Σάββατο το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πριγκηπονήσων κ.Ιακώβου στον Ι. Ναό του Αγίου Δημητρίου στη νήσο Πρίγκηπο. Στην ενθρόνιση παρέστησαν, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραιθώ κ.Δαμιανός, Αρχιερείς του Οικουμενικού Θρόνου και άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών καθώς και πλήθος Ιερέων και πιστών από τα Πριγκηπόνησα, την Πόλη και την Ελλάδα.

Ο νέος Ποιμενάρχης των Πριγκηπονήσων κ. Ιάκωβος, που μέχρι και την ημέρα της εκλογής του από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήταν Μητροπολίτης Λαοδικείας, διαδέχθηκε τον Μητροπολίτη κ. Συμεών ο οποίος εξελέγη στην Γεροντική Μητροπόλη Νικομηδείας.

Χειροθεσία νέου Μεγάλου Εκκλησιάρχου του Οικουμενικού Θρόνου

Την Κυριακή 14 Ιουλίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος χειροθέτησε τον π. Βενιαμίν στο Οφφίκιο του Μεγάλου Εκκλησιάρχου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Προηγήθηκε η χειροτονία του σε Πρεσβύτερο από τον Μητροπολίτη Ικονίου κ. Θεόληπτο, Πρωτοσυγκελεύοντος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο νέος Μ. Εκκλησιάρχης π. Βενιαμίν μέχρι την ημέρα της χειροτονίας και χειροθεσίας του ήταν Διάκονος της Σειράς του Οικουμενικού Θρόνου.

Υπεύθυνος συντάξεως :Ν.Α.Μαγγίνας
Τηλ. 0944 580903

Η παρασκευή και ο καθαγιασμός του Αγίου Μύρου

Η παρασκευή και ο καθαγιασμός του Αγίου Μύρου, γεγονός ιδιαίτερης σημασίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία, θα πραγματοποιηθεί φέτος κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Το 'Αγιο Μύρο παρασκευάζεται περίπου κάθε δέκα χρόνια, στο Φανάρι και χρησιμοποιείται στο μυστήριο του βαπτίσματος για την μετάδοση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος στους νεοφώτιστους Ορθοδόξους.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα καθαγιάσει για δεύτερη φορά κατά την Πατριαρχία του νέα ποσότητα Αγίου Μύρου την Μ. Πέμπτη το πρωί, παρουσία εκπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Η όλη προετοιμασία της παρασκευής του Μύρου θα αρχίσει την Κυριακή των Βαΐων, όταν ο Πατριάρχης με ειδική ευχή θα αναθέσει στον 'Αρχοντα Μυρεψό και στους συνεργάτες του Μυρεψούς, την ευθύνη της  όλης διεργασίας. Πρόκειται για ένα έργο πολύ υπεύθυνο, που απαιτεί ειδικές γνώσεις. Για αυτό το αξίωμα του Μυρεψού πάντα αναλαμβάνουν φαρμακοποιοί και χημικοί. Σήμερα, επικεφαλής τους είναι ο 'Αρχων Μυρεψός Πρόδρομος Θανάσογλου, ενώ της αρμόδιας Συνοδικής Επιτροπής προεδρεύει ο Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων Αθανάσιος.

Η διαδικασία της παρασκευής και «εψήσεως», του ψησίματος δηλαδή, του Μύρου γίνεται στο ειδικά διαμορφωμένο κουβούκλιο που βρίσκεται στον περίβολο του Πατριαρχείου. Τα υλικά με τα οποία παρασκευάζεται το 'Αγιο Μύρο, είναι: αρωματικά φυτά, δρόγες και αιθέρια έλαια, από τα οποία το σημαντικότερο είναι το ροδέλαιο το οποίο αποστέλλεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας. Τα συστατικά αυτά με διάφορες παραλλαγές και προσθήκες, εμφανίζονται σε καταλόγους από τον 8ο αιώνα μέχρι και το τέλος του 19ου αιώνα. Ενδεικτικά αναφέρουμε το έλαιο, τον οίνο, το κιννάμωμο, την ίριδα, την μαστίχη Χίου , την αγγελική, το σάψιχο, τα μύρα, το μυροβάλανο, τη ζινγκίβερη, την νάρδο και τα φύλλα ινδικού. Επίσης, χρησιμοποιείται και μόσχος, αιθεριούχο ζωικό έκκριμα από τον αδένα του αρσενικού μοσχαριού. Η «έψησις» αρχίζει τη Μ. Δευτέρα το πρωί μετά τη Θεία Λειτουργία, οπότε αγιάζονται τα βασικά συστατικά του Μύρου κατά τη διάρκεια ειδικής ακολουθίας, στην οποία προΐσταται ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Κι όπως ορίζει 

το τυπικό, ο Πατριάρχης ραντίζει με αγιασμένο ύδωρ τους λέβητες, τα σκεύη και τα υλικά για την παρασκευή του Αγίου Μύρου. Στη συνέχεια, κρατώντας αναμμένα τα δικηροτρίκηρα, ανάβει  τον κάθε λέβητα (πέντε συνολικά), στους οποίους έχουν τοποθετηθεί ως καύσιμη ύλη, φθαρμένα εκκλησιαστικά έντυπα, καθώς και άχρηστα ξύλα από διάφορα μέρη του ναού (αναλόγια, στασίδια κ.α.). Κατόπιν, ο Πατριάρχης αναγινώσκει περικοπές από το ιερό Ευαγγέλιο. Η ανάγνωση συνεχίζεται από Αρχιερείς και ιερείς οι οποίοι εναλλάσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η διαδικασία αυτή ακολουθεί με την ίδια τυπική διάταξη την Μ. Τρίτη και την Μ. Τετάρτη, οπότε το Μύρο διαυγές πλέον, μεταγγίζεται σε μεγάλους αργυρούς αμφορείς, σε μικρά αργυρά δοχεία, καθώς και σε αλαβάστρινα, τα οποία μεταφέρονται στο Πατριαρχικό παρεκκλήσι του Αγίου Ανδρέου. Από εκεί τη Μ. Πέμπτη το πρωί με λιτανεία μεταφέρονται στον Πατριαρχικό ναό από 24 ιερείς που κρατούν τους 12 αμφορείς, από 35 περίπου Αρχιερείς που κρατούν αργυρά και αλαβάστρινα δοχεία και τον Πατριάρχη που κρατεί αργυρό δοχείο. Στη διάρκεια της θείας Λειτουργίας που προεξάρχει ο Πατριάρχης, γίνεται ο καθαγιασμός του Μύρου που παρασκευάσθηκε. Οι αμφορείς και τα υπόλοιπα δοχεία τοποθετούνται γύρω και επάνω στην Αγία Τράπεζα. Στο τέλος της Λειτουργίας, πάλι με πομπή, μεταφέρονται τα δοχεία στο Μυροφυλάκιο του

Πατριαρχείου. Το 'Αγιο Μύρο το οποίο αποστέλλεται και σε άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, χρησιμοποιείται επίσης για το χρίσμα των προσερχομένων στην Ορθόδοξη Εκκλησία ετεροδόξων, οι οποίοι ήδη έχουν βαπτισθεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος σύμφωνα με την τάξη του δόγματος τους καθώς και στον καθαγιασμό νέων Ιερών Ναών,κ.α...
'Αγιο Μύρο παρασκευάσθηκε στο Φανάρι στη διάρκεια του 20ου αιώνος 9 φορές:

1. 1903 επί Πατριαρχίας Ιωακείμ του Γ΄

2. 1912 επί Πατριαρχίας Ιωακείμ του Γ΄

3. 1928 επί Πατριαρχίας Βασιλείου του Γ΄

4. 1939 επί Πατριαρχίας Βενιαμίν του Α΄

5. 1951 επί Πατριαρχίας Αθηναγόρου του Α΄

6. 1960 επί Πατριαρχίας Αθηναγόρου του Α΄

7. 1973 επί Πατριαρχίας Δημητρίου του Α΄

8. 1983 επί Πατριαρχίας Δημητρίου του Α΄

9. 1992 επί Πατριαρχίας Βαρθολομαίου

Υπεύθυνος συντάξεως :

      Ν.Α.Μαγγίνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ως στοργική μήτηρ και του ευσεβούς Ρωσσικού Λαού προέβη εις χειρονομίαν προς αυτόν και εξέδωσε την Αγίαν Γραφήν (Παλαιάν και Καινήν Διαθήκην) εις την ρωσσικήν γλώσσαν εις 10.000 αντίτυπα, τα οποία και κομισθέντα εις Μόσχαν υπο Πατριαρχικής Αντιπροσωπείας υπό τον Σεβ. Μητροπολίτην Σερβίων και Κοζάνης κ. Αμβρόσιον παρεδόθησαν εις τον Μακ. Πατριάρχην Μόσχας και πάσης Ρωσσίας κ. Αλέξιον.

Η Α. Μακαριότης ο Πατριάρχης Αλέξιος προφορικώς τε και εγγράφως εξέφρασε τας ευχαριστίας και την ευγνωμοσύνην αυτού και της κατ αυτόν Εκκλησίας προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον δια την μεγάλην αυτού δωρεάν ταύτην προς τον Ορθόδοξον Ρωσσικόν Λαόν.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 12η Απριλίου 2002

Εκ της Αρχιγραμματείας Της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Χθες, 11ην Απριλίου, ανεκοινώθη εις το 'Οσλο ότι το Νορβηγικόν Οικολογικόν Βραβείον της Οργανώσεως Sophie ("The Sophie Foundation") διά το έτος 2002 απενεμήθη εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Βαρθολομαίον "διά τας πρωτοπορειακάς προσπαθείας του να συζεύξη πίστιν και περιβάλλον" και να ευαισθητοποιήση τους Ορθοδόξους πιστούς και τους ηγέτας των θρησκειών εις θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, όπως λέγει το Ανακοινωθέν Τύπου της Οργανώσεως, το οποίον συνεχίζει ότι ο "Πράσινος Πατριάρχης" επέδειξε πνευματικήν και πρακτικήν οικουμενικήν ηγεσίαν διά την προστασίαν και θεραπείαν της Γής.

Η τελετή της απονομής του Βραβείου θα γίνη εις το 'Οσλο τήν 12ην Ιουνίου ε.έ., θα συνοδεύεται δέ μέ ποσόν 100.000 δολλαρίων, το οποίον ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα διαθέση διά τα άπορα παιδιά της Αφικής μέσω της Γιούνισεφ, τα "παιδιά του δρόμου" της Πόλεως και των Αθηνών, ως και διά την ενίσχυσιν οικολογικών δραστηριοτήτων.

Το ως άνω Βραβείον συνεστήθη το έτος 1997 υπό του Νορβηγού συγγραφέως Jostein Gaarder και της συζύγου του Siri Dannevig, απενεμήθη δέ κατά τα προηγούμενα έτη εις πρόσωπα ή ιδρύματα ασχολούμενα με την οικολογίαν εις την Νιγηρίαν, την Ινδίαν, την Κίναν και την Γαλλίαν.

Επίσης απενεμήθη εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Βαρθολομαίον το Βραβείον 2002 του Ιδρύματος Binding διά την προστασίαν της φύσεως και του περιβάλλοντος, το οποίον εδρεύει εις το Λίχτενσταϊν, συνοδευόμενον από οικονομικόν έπαθλον 50.000 Ελβετικών Φράγκων. Η σχετική τελετή θα γίνη τον Νοέμβριον εις την πρωτεύουσα του Πριγκηπάτου, παρουσία 400 προσωπικοτήτων.

Τέλος, εντός των πλαισίων του Δ' Διεθνούς Οικολογικού Συνεδρίου εις την Αδριατικήν (5-10 Ιουνίου ε.έ.), το οποίον πραγματοποιείται υπό την κοινήν αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχου και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Romano Prodi, θα απονεμεθή εις τον Πατριάρχην Βαρθολομαίον ο τίτλος του Επιτίμου Διδάκτορος της Σχολής Διασώσεως των Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου της Ραβέννας

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 12η Απριλίου 2002

Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

 ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΟΦΦΙΚΙΑΛΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ, ΑΘΗΝΑ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002

Κοινή Συμφωνία για διάλογο και συνεργασία υπέγραψαν την περασμένη Δευτέρα, τελευταία ημέρα της επισκέψεως του στο Ιράν, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Υπουργός Ισλαμικού Πολιτισμού και Καθοδηγήσεως, Αχμέντ Μαζέντ Τζαμέι. Η Συμφωνία προβλέπει την συνέχιση του διαλόγου Ορθοδοξίας-Ισλάμ, οργανώνοντας παράλληλα διαθρησκειακούς διαλόγους στο Ιράν και σε άλλες χώρες. Επίσης προβλέπει ανάπτυξη συνεργασίας σε πολιτιστικό και πανεπιστημιακό επίπεδο με ανταλλαγές καθηγητών και φοιτητών με αμοιβαία χορήγηση υποτροφιών. Σκοπός των επαφών αυτών, μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων είναι να αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις και να συμβάλλουν στη σταθερότητα της ειρήνης μεταξύ των ανθρώπων στον κόσμο.

Σε εγκάρδια ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (13 Ιανουαρίου) στην Τεχεράνη , η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν Μοχάμαντ Χαταμί. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την ανάγκη διαλόγου ανάμεσα στις θρησκείες αλλά και ανάμεσα στους πολιτισμούς . Ο Πρόεδρος του Ιράν εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την υλιστική αντίληψη που επικρατεί σήμερα στον κόσμο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συνεχάρη τον κύριο Χαταμί για τα ανοίγματα που κάνει προς τον διάλογο των θρησκειών και των πολιτισμών ιδιαίτερα δε για τα ανοίγματα που κάνει η χώρα του προς την Δύση. " Η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι θερμός υποστηρικτής αυτού του διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού διαλόγου , την ανάγκη του οποίου και εσείς υποστηρίζετε" είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε ομιλία του προς τον Πρόεδρο Χαταμί , τονίζοντας ότι "Το ανώτερον θέλημα Αυτού, το οποίον σαφώς συνάγεται έξ όλων των ιερών γραφών είναι η μεταξύ των ανθρώπων ειρηνική συνεργασία, η αποτελούσα το θεμέλιον της ειρήνης δικαιοσύνη και η παροχή εις όλους τους ανθρώπους ίσων δυνατοτήτων πολιτιστικής και πνευματικής αναπτύξεως." O Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατέληξε λέγοντας " Σας αγαπώμεν άνευ υπεροψίας ως αδελφούς και ελπίζομεν ειλικρινώς ότι, ευδοκία του Υψίστου Θεού, ο μεταξύ ημών διάλογος θα φέρει πολλούς και καλούς καρπούς."

Σε δηλώσεις του, αμέσως μετά, ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπογράμμισε: " Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο των θρησκειών όπως είμαστε ανοιχτοί σε κάθε διάλογο. Όταν οι άνθρωποι σκοτώνονται, όταν συμβαίνουν τραγικά γεγονότα όπως αυτό της 11ης Σεπτεμβρίου δεν είναι καιρός να αρνούμαστε, να αποφεύγουμε τον διάλογο. Πρέπει να συνεργαστούμε στενότερα για τον κοινό αγαθό. Να δώσουμε το μήνυμα αγάπης και καταλλαγής, συμφιλιώσεως και συνεργασίας σε όλο τον κόσμο".

Την ίδια ημέρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης συναντήθηκε και με τον Υπουργό Ισλαμικού Πολιτισμού και Καθοδηγήσεως κ. Αχμέντ Μαζέντ Τζαμέι, με τον οποίο συζήτησαν για τον διαθρησκειακό διάλογο επισημαίνοντας την βαρύνουσα σημασία του για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών καταδικάζοντας ταυτόχρονα κάθε επιθετική ενέργεια στο όνομα της θρησκείας "γιατί είναι εναντίον στην ίδια την θρησκεία."

Στην ομιλία του ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος τόνισε χαρακτηριστικά ότι "Είναι φανερόν πόσον βαρύνουσαν σημασίαν έχει ο διάλογος για την ειρηνικήν συνύπαρξιν των ανθρώπων με διαφόρους πολιτισμούς και θρησκείας, ώστε πλέον να καθίσταται αυτονόητον το καθήκον όλων μας όπως μετέχωμεν ειλικρινώς και καλοπίστως εις αυτόν και όπως υποστηρίζωμεν την επέκτασιν αυτού ίνα διαψεύσωμεν τους προβλέποντας την θερμήν σύγκρουσιν των πολιτισμών."

Νωρίτερα ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας που πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό και μοναδικό Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Τεχεράνη. Την Λειτουργία παρακολούθησαν εξαιρετικά συγκινημένοι οι ολιγάριθμοι ομογενείς μας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην ομιλία του τόνισε "H καρδιά μας μένει συνδεδεμένη μαζί σας, κατανοούμε τους αγώνες σας, συμμεριζόμεθα τις πνευματικές σας ανάγκες και αναζητήσεις και όλη την προσπάθεια σας για τη ζωή." Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε και στον προκάτοχό του , αοίδιμο Πατριάρχη Δημήτριο ο οποίος είχε διακονήσει ως Ιερέας και καθηγητής στο σχολείο ελληνικής γλώσσας της Ελληνορθοδόξου κοινότητας της Τεχεράνης κατά την περίοδο 1945-1950 πραγματοποιώντας εξαιρετικά σημαντικό έργο.

Το Σάββατο -12 Ιανουαρίου- ο Οικουμενικός Πατριάρχης πραγματοποίησε ομιλία στο Ινστιτούτο Διεθνών και Πολιτικών Μελετών του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα: "Η Συμβολή της Θρησκείας εις της Εγκαθίδρυσιν της Ειρήνης εν τω Συγχρόνω κόσμω."

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επεσήμανε ότι "Κατά την Χριστιανικήν πίστιν ημών ο διάλογος και η συνεννόησις αποτελούν θεάρεστα έργα και καθήκοντα παντός ανθρώπου αγαπώντος τον Θεόν. Συνεπώς, όλοι οφείλωμεν να ακροώμεθα καλοπίστως των συνανθρώπων μας μετά προσοχής και συμπαθείας και μετά διαθέσεως κατανοήσεως αυτών και να λέγωμεν προς αυτούς ειλικρινώς και φιλανθρώπως και χωρίς υπεροψίαν ή φανατισμόν την καθ' ημάς αλήθειαν, ώστε δια του διαλόγου να κρημνίζωμεν τας προκαταλήψεις και όλα όσα εμποδίζουν την ειρηνικήν συνεργασίαν και συνύπαρξιν και οδηγούν εις πνευματικάς και υλικάς συγκρούσεις και θλιβεράς αιματοχυσίας και καταστροφάς." Αναφερόμενος στον φανατισμό ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπογράμμισε ότι "Ατυχώς όμως από ουδεμίαν εποχήν ελλείπουν άνθρωποι έχοντες τοιάυτην πεπλανημένην αυτοπεποίθησιν , ώστε να αποδίδουν εις τον Θεόν ακόμη και τας εγκληματικάς των πράξεις."

Οι θρησκείες, συνέχισε ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, οφείλουν να ελέγχουν συνεχώς τους εκφραστές τους ώστε να μην διατυπώνουν εμπαθείς ιδέες και επιδιώξεις ως δήθεν θέλημα του Θεού. "Η ειρήνη είναι ύψιστον αγαθόν" υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και κατέληξε " Η ειρηνική συνύπαρξις των ανθρώπων, είναι εκ των πρώτων και υψηλών θελημάτων του Θεού".

Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο Υφυπουργός Εξωτερικών επί Πολιτιστικών Θεμάτων, κ. Μοχάμαντ Μαζέντ Τζαμέι παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη. Στην ομιλία του, ο κ.Τζαμέι εξήρε την προσωπικότητα και την προσφορά του Οικουμενικού Πατριάρχη στον διάλογο των θρησκειών καθώς και για τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει στον Χριστιανικό κόσμο. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην έντονη επίδραση του ελληνικού και Βυζαντινού πολιτισμού, κυρίως όμως της Ορθοδοξίας στον Περσικό πολιτισμό πριν αλλά και μετά την εμφάνιση του Ισλάμ στην περιοχή.

Την Παρασκευή(11 Ιανουαρίου), πρώτη ημέρα της επισήμου επισκέψεως του στο Ιράν, ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρακάθισε σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Υπουργός Πολιτισμού και Ισλαμικής καθοδηγήσεως με την παρουσία του προέδρου του Οργανισμού Πολιτιστικών και Ισλαμικών Σχέσεων κ. Μοχάμεντ Μοχαμεντί-Αράγχι . Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος υπογράμμισε ότι ο διάλογος είναι η καλύτερη δυνατή μέθοδος για την επίλυση όλων των ανθρωπίνων διαφορών και την επικράτηση της ειρήνης στον σύγχρονο κόσμο. Ο κ. Μοχαμεντί-Αράγχι στην ομιλία του εξέφρασε την πεποίθηση του ότι ο διάλογος μεταξύ των θρησκειών θα τις οδηγήσει μακριά από παρανοήσεις. Στην συνέχεια ο πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτιστικών και Ισλαμικών Σχέσεων κ. Μοχάμεντ Μοχαμεντί-Αράγχι υπογράμμισε "Σήμερα η ειρήνη στον κόσμο βρίσκεται σε κίνδυνο και κανένας δεν μπορεί να την εγγυηθεί μόνο με προσευχές. Οι θρησκευτικοί ηγέτες θα πρέπει να επιλέξουν τον σωστό δρόμο του διαλόγου."

Παραθέτουμε το κείμενο της κοινής συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Υπουργού Ισλαμικού Πολιτισμού και Καθοδηγήσεως της Ιρανικής Κυβερνήσεως, Αχμέντ Μαζέντ Τζαμέϊ στις 14 Ιανουαρίου 2002 στην Τεχεράνη:

ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Μία υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπό την ηγεσία της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου επισκέφθηκε τη χώρα μας το Ιράν τον Ιανουάριο του 2002 κατόπιν προσκλήσεως του εξοχωτάτου Υπουργού Ισλαμικού Πολιτισμού και Καθοδηγήσεως κ. Ahmad Masjed Jamei και φιλοξενήθηκε από τον Οργανισμό για τον πολιτισμό και τις Ισλαμικές σχέσεις.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν τα κάτωθι:

1. Να συνεχίσουν τον διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών στο μέλλον με πιο συγκεκριμένους τρόπους, οργανώνοντας διαθρησκειακούς διαλόγους στο Ιράν και σε άλλες χώρες.

2. Ένα από τα κοινά ενδιαφέροντα αμφοτέρων των πλευρών είναι να υπάρξουν συγκριτικές μελέτες πάνω στον Ισλαμικό και Χριστιανικό μυστικισμό και ει δυνατόν να διοργανωθούν συναντήσεις διαλόγων πάνω σ' αυτό το θέμα.

3. Την ανταλλαγή επιστημόνων και φοιτητών με την χορήγηση υποτροφιών και από τις δύο πλευρές.

4. Την διοργάνωση κοινών κινηματογραφικών φεστιβάλ, ιδιαίτερα θρησκευτικών ταινιών, στο Ιράν, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

5. Την οργάνωση πολιτιστικών εβδομάδων στο Ιράν, Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

6. Την σύσταση συντονιστικής επιτροπής για την εξεύρεση συγκεκριμένων τρόπων εφαρμογής της ανωτέρω συμφωνίας ή οποιωνδήποτε άλλων σχετικών προτάσεων.

Αχμέντ Μαζέντ Τζαμέϊ Υπουργός Ισλαμικού Πολιτισμού και Καθοδηγήσεως

Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος

Υπεύθυνος Συντάξεως Ν. Μαγγίνας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών σας προσκαλεί στην ομιλία τού Αρχιμανδρίτη Δοσιθέου, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Τατάρνης, με θέμα «Ανακαλύπτοντας την Βασιλεύουσα» την Τρίτη 22 Μαίου και ώρα 19.30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, Αλκυόνης 25 στο Παλαιό Φάληρο.

Συμμετέχει η χορωδία «ΜΟΝΟΦΩΝΙΑ» με παραδοσιακά τραγούδια της Πόλης και της Μικράς Ασίας συνοδεία παραδοσιακών μουσικών οργάνων υπό την διεύθυνσιν του κ. Γεωργίου Γιαννακόπουλου

 

 


ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ


Αγ. Ανδρέας
Ντύσσελντορφ

κεντρική σελίδα