η φωνή σου

η στήλη μας

Μετανάστης
Αδέσμευτο περιοδικό στο διαδίκτυο

Εκδίδεται από επιτροπή

metanastis@metanastis.com


Κι εσύ λαέ βασανισμένε πληρώνεις την αδιαφορία σου 
 

ΕΠΕΨ
Επιστολική Ψήφος

Λογοτεχνία της διασποράς  ΕΕΛΣΠΗ

Ελληνική Γλώσσα 

Οργανισμός 
 διεθνοποίησης
 Ελληνικής Γλώσσας
ΟΔΕΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Ελληνική Μουσική

Τέχνη & Πολιτισμός

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΜΑΥΡΑΚΟΚΚΙΝΑ 

Ποίηση

Ενδιαφέροντες
Κόμβοι

Επιστολές

Αρχείο

 Ελληνικό Θέατρο
Βούπερταλ
Griechisches Theater
Wuppertal

Αλέξανδρος ο Μέγας

Alexander der Grosse

 DIAGORAS

ΔΙΑΓΟΡΑΣ
 ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
 

 

«Επιτροπή Πρωτοβουλίας Επιστολικής Ψήφου στην ΟΔΓ» - (EΠΕΨ)
«Initiativkomitee Briefwahl für Griechen in der BRD e. V»
40233 Düsseldorf, Brunnenstrasse 18
(Αναγνωρισμένος σύλλογος κοινής ωφελείας χωρίς οικονομικούς σκοπούς)
28.12.2003

Έκκληση-πληροφόρηση!

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Επιστολικής Ψήφου (ΕΠΕΨ), στην Ομόσπονδη Δημοκρατία της Γερμανίας, στα πλαίσια της δραστηριότητας της για την εφαρμογή της Επιστολικής Ψήφου, όσον αφορά τις Εθνικές Βουλευτικές Εκλογές στη χώρα.: Απευθύνει αυτή την έκκληση προς τις κοινότητες, συλλόγους, τοπικές εφημερίδες, ιστοσελίδες, ραδιόφωνα, τον επαγγελματικό και εμπορικό κόσμο, καλλιτέχνες, επιστήμονες, όλους τους μαζικούς φορείς του απόδημου Ελληνισμού, προς όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες πολίτες μέσα και έξω από τη χώρα, που έχουν δικαίωμα ψήφου και θέλουν να κάνουν χρήση της Επιστολικής Ψήφου.

Ποια είναι η ΕΠΕΨ;

Στις 25.10.1998 Ελληνίδες και Έλληνες κάνανε δημόσια διαδήλωση μπροστά στην Ελληνική Πρεσβεία στη Βόννη, όπου υποβάλανε υπόμνημα για τη καθιέρωση τής Επιστολικής Ψήφου χωρίς να πάρουν ποτέ απάντηση.
Από τους παρόντες στη διαδήλωση εκείνη, ιδρύθηκε η «Επιτροπή Πρωτοβουλίας Επιστολικής Ψήφου -ΕΠΕΨ-» που λειτουργεί σύμφωνα με τους προβλεπόμενους γερμανικούς νόμους και το καταστατικό της, ως σύλλογος κοινής ωφελείας χωρίς οικονομικούς σκοπούς.

Έκτοτε η ΕΠΕΨ, αφού δε βρήκε ανταπόκριση από το ελληνικό κράτος. Στις 06.04.2000, διαμέσου τού δικηγόρου της στην Αθήνα, κατέφυγε στην Ελληνική Δικαιοσύνη καταθέτοντας αγωγή στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ζητώντας την εφαρμογή της Επιστολικής Ψήφου.

Το 2ο Τριμελές τμήμα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, (μετά την συνεδρίασή του στις 16.04.2003 και με την απόφασή του, της 23.04.2003- 5132/2003) απέρριψε μεν την αγωγή, όμως απήλλάξε τους ενάγοντες από τα δικαστικά έξοδα. Τα δικηγορικά μαζί με άλλα έξοδα των 4000 Ευρό τα πλήρωσε η ΕΠΕΨ. Έκτοτε έκανε έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου, που της κοινοποιήθηκε στις 17.09.03. Σε περίπτωση που θα απορριφτεί πάλι το αίτημά της, θα αποταθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι εκάστοτε αρμόδιες ελληνικές κυβερνήσεις, απέφυγαν εσκεμμένα στο παρελθόν την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου, συνεχίζουν να την παραμελούν και σήμερα ονειδίζοντες μας με πολλές άτοπες και ανακριβείς απαντήσεις.
Στο παρελθών μας λέγανε ανεύθυνα.: «Δεν την προβλέπει το Ελληνικό Σύνταγμα»

Και το Σύνταγμα εκείνο το παλιό έλεγε:

'Αρθρο 51, §4: «Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια. Νόμος μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την επικράτεια» (όπως βλέπετε, δεν απαγορευόταν από το παλιό Σύνταγμα, αλλά προβλεπόταν η συμμετοχή στις εκλογές με οποιοδήποτε τρόπο, προφανώς και εκείνη της επιστολικής ψήφου).
Η Αναθεωρητική Επιτροπή κατά την τροποποίηση του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας συμπεριέλαβε τυπικά και το θέμα της επιστολικής ψήφου για συζήτηση και κάνοντας πολύ θόρυβο το «ανανέωσε» ως εξής.:

'Αθρο 51, §4: «Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια. Νόμος μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την επικράτεια. -Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο».
Προστέθηκε δηλαδή το κομμάτι με τα μπλε γράμματα που δεν αλλάζει καθόλου το νόημα, τόσο του παλιού όσο και του αναθεωρημένου άρθρου του Συντάγματος, που στηρίζονται αμφότερα -παλιό και καινούργιο- πάνω στην υπογραμμισμένη μαγική λέξη «μπορεί»

Να σημειωθεί ότι η ΕΠΕΨ με υπόμνημα της, διαμέσου του Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού κυρίου Δόλλη, προσπάθησε να παρέμβει και ζήτησε από την τότε Αναθεωρητική Επιτροπή να γίνει πραγματική ανανέωση του 'Αρθρου 51, §4: ως εξής.:
«Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια. (Με νόμο που εκδίδεται εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσης ορίζει τα σχετικά) με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο.» (τα μπλε υπογραμμισμένα γράμματα είναι της ΕΠΕΨ).

Ουσιαστικά η ΕΠΕΨ έκανε πρόταση να απαλειφτεί εκείνο το μπορεί. Έτσι θα γινόταν πράγματι αλλαγή του 'Αρθρου -51, § 4-, αφού οποιαδήποτε κυβέρνηση, μετά το ψήφισμα του εν λόγο άρθρου, σε διάστημα 6 μηνών, θα ήταν υποχρεωμένη να ψηφίσει νόμο που θα όριζε πλέον τον τρόπο εφαρμογής της Επιστολικής Ψήφου.
Έτσι όπως τα κάνανε: το παλιό Σύνταγμα έγινε καινούργιο και το καινούργιο παλιό, που τελικά η εφαρμογή της Επιστολικής Ψήφου παραμένει θέμα επιλογής και γούστο της κάθε κυβέρνησης. Έτσι όπως μας χλεύαζαν στο παρελθόν συνεχίζουν να μας περιπαίζουν και στο παρόν, με το ξετσίπωτο καινούργιο σλόγκαν ότι τώρα το πρόβλημα «σκαλώνει τεχνικά».

«Το θέμα της επιστολικής Ψήφου δεν εύρισκε μέχρι τώρα λύση, λόγω των εμποδίων που έθετε το Σύνταγμα. Ήδη μετά την τροποποίηση του Συντάγματος ευελπιστώ ότι η Κυβέρνηση -μόνη αρμοδία- δεν θα καθυστερήσει για την ψήφιση του σχετικού νόμου»
Αυτά μας γράφει σε επιστολή του, με ημερομηνία 19.03.02, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλος σε απάντηση στο ανοικτό γράμμα που του είχε απευθύνει η ΕΠΕΨ διαμέσου του Τύπου για να επέμβει στα πλαίσια των θεσμικών Του υποχρεώσεων.
Από σεβασμό προς το θεσμό δεν σχολιάζουμε την απάντηση του κυρίου Προέδρου.

Να τι λένε τα σημερινά κόμματα για την εφαρμογή της Επιστολικής Ψήφου!

ΠΑΣΟΚ.: «Λέμε όχι, επειδή φοβούμεθα να μην έρθουν οι Έλληνες της Αμερικής και μας πάρουν την εξουσία». Φαύλος λόγος χωρίς ήθος.

Ν.Δ.: Εμείς δεν λέμε όχι, (αλλά δεν λένε και το ναι). Η γριά χορεύει για να παρηγορήσει.

KKE.: Δεν την θέλουμε την Επιστολική Ψήφο, επειδή δεν έχουμε εμπιστοσύνη στη διεξαγωγή της. Η αλεπού οδηγεί τα βόδια.

ΣΥΝ και ΔΗ.Κ.ΚΙ.: Εμείς τη θέλουμε! *(αλλά μόνο τη θέλουν, δεν κάνουν προσπάθεια για να την αποκτήσουν). Χάσανε το δρόμο, ψάχνουν μονοπάτι.

Οι αρμόδιοι των παραπάνω κομμάτων, που εμφανίζονται στον κοινωνικό στίβο, σαν προστάτες των πολιτικών ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης, ταυτόχρονα δεν πτοούνται να επιδεικνύουν ανευθυνότητα πολιτικής ευθιξίας, υποβιβασμένη κοινωνική συμπεριφορά απέναντι στους πολίτες που τους εκλέγουν, με το να μη τους επιτρέπουν να κάνουν χρήση της επιστολικής ψήφου. Έτσι τα 35% των ψηφοφόρων που βρίσκονται έξω από τη χώρα, οι περισσότεροι από αυτούς στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης, αλλά και ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος στην ενδοχώρα να μην μπορούν να συναποφασίζουν για τα πολιτικά τεκταινόμενα στη χώρα τους και τούτο επειδή η πλειοψηφία των ελλήνων της αλλοδαπής δεν ανήκει στην ψηφοθηρική πελατεία.

Θα είναι μεγάλη ντροπή για τον Ελληνισμό, αν στη χώρα τού πνεύματος, όπου γεννήθηκε η Δημοκρατία, γίνουν εκλογές λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004, χωρίς οι Έλληνες πολίτες να έχουν ολοκληρωμένα πολιτικά δικαιώματα.

Στις αρχές του 2004, η ΕΠΕΨ, με τις καλύτερες ευχές της και με ιστορική ευθύνη απευθύνεται με το κείμενο αυτό σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες ψηφοφόρους όπου γης να το διαβάσουν με προσοχή και να ενεργήσουν κατά την κρίση τους. Όλοι οι χρήστες του διαδύκτιου να το αναμεταδίδουν στους άλλους που έχουν επαφή και να το στέλνουν σε εφημερίδες, περιοδικά και ραδιόφωνα. Να τυπώνουν το κείμενο και να το μοιράζουν. Αυτοί που το παίρνουν να το βγάζουν σε φωτοαντίγραφα, να το ξαναμοιράζουν. Να ακουστεί ιδιαίτερα η φωνή του απόδημου ελληνισμού και να δικαιωθεί, έτσι ούτως ώστε να βγει από την αφάνεια που τον έχουν ρίξει κάποιοι νοσφιστές.

Μπορεί οι αναγνώστες αυτού του κειμένου να βρουν γραμματικά και γλωσσικά λάθη.
Είμαστε σίγουροι όμως ότι δεν θα βρουν λάθος το περιεχόμενο.
Δεν μεταφέρουμε καινούργιες ιδεολογίες πολιτικές ή θρησκευτικές. Προσπαθούμε να σπάσουμε το αντικοινωνικό φράγμα της τεχνητής αδιαφορίας, ενώ μας έχουν δέσει όλους στις καταναλωτικές αλυσίδες, μας έχουν καλλιεργήσει υποσυνείδητα να ζούμε μόνοι μας.

Κανένας δεν είναι άσχετος με την κοινωνία και δεν έχει δικαίωμα να ζει αδιάφορος, απληροφόρητος έτσι που να περνάει τα κόκκινα και να περιμένει στο πράσινο.

Η ΕΠΕΨ παρακαλεί τον Ελληνικό Τύπο να δώσει τη δέουσα πολιτική και κοινωνική χροιά στην υπόθεση.

Τα μέλη της Επιτροπής

Αηδόνης          Νικολάου      Πρόεδρος
Διαμαντίδης      Δημήτριος     Γραμματέας
Μπολόσης        Λάμπρος       Ταμίας
Χατζηανδρέου   Ηλίας           Μέλος
Κανίδης            Χαράλαμπος  Μέλος
Κελλίδης          Ανέστης        Αρμόδιος για τον Τύπο

 Επικοινωνία: Τel: (0049)-0-211 6999555
                  Fax: (0049)-0-211 6999557
                       E-mail: metanastis@t-online.de  (Kellidis)

 

Όταν "κοιμάσαι" άλλος γράφει ιστορία
ο μετανάστης

 Εμείς το αραχάνθος τα σκορπίδια, οι διάττοντες, επιβήτορες στη ξένη γη, μέσα στο σκοτάδι της μέρας, στ' αχνάρια του Διογένη, με τη βούληση μας, να θεμελιώσουμε την υποδομή του ελληνικού οράματος. Να βρούμε τη χαμένη μας ταυτότητα...!
Μάγειρας

 Όποιος ελέγχει το παρόν,
ελέγχει και το παρελθόν.
 Όποιος ελέγχει το παρελθόν,
"καθορίζει" το μέλλον
George Orwell

 

Θερμοπύλες
Κ.Καβάφης 1903

Τιμή σ' εκείνους όπου στην ζωή των
Ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες
Ποτέ απ' το χρέος μη κινούντες.
Δίκαιοι κ' ίσιοι σ' όλες των τες πράξεις.
Αλλά με λύπη κιόλας κι ευσπλαχνία.
Γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν
Είναι πτωχοί, πάλ' εις μικρόν γενναίοι,
Πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε.
Πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες,
πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους.
Και περισσότερη τιμή τους πρέπει
Όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν)
Πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος.
Κ΄ οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε.
(θα ξεσκεπαστούνε)
ο σχολιαστής

 

Το κείμενο εκφράζει την άποψη του συγγραφέα
κεντρική σελίδα

 ΑΡΧΕΙΟ