η φωνή σου

η στήλη μας

   
Μετανάστης
Αδέσμευτο περιοδικό στο διαδίκτυο

Εκδίδεται από επιτροπή

metanastis@metanastis.com
 


Κι εσύ λαέ βασανισμένε πληρώνεις την αδιαφορία σου 
 

ΕΠΕΨ
Επιστολική Ψήφος

Λογοτεχνία της διασποράς  ΕΕΛΣΠΗ

Ελληνική Γλώσσα 

Οργανισμός 
 διεθνοποίησης
 Ελληνικής Γλώσσας
ΟΔΕΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Ελληνική Μουσική

Τέχνη & Πολιτισμός

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΜΑΥΡΑ-ΚΟΚΚΙΝΑ 

Ποίηση

Ενδιαφέροντες
Κόμβοι

Επιστολές

Αρχείο

 Ελληνικό Θέατρο
Βούπερταλ
Griechisches Theater
Wuppertal

Αλέξανδρος ο Μέγας

Alexander der Grosse

 DIAGORAS

ΔΙΑΓΟΡΑΣ
 ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, 9.12.2005

Επί δημοσιευμάτων και συνεντεύξεων για την δήθεν «επαναλειτουργία της Ι.Μ. Εσφιγμένου Αγίου Όρους»

Η Ιερά ημών Μονή Εσφιγμένου, η πολυπληθέστερα Μονή του Αγίου Όρους, αριθμούσα σήμερον άνω των 105 Μοναχών, φερομένη προσφάτως ότι δήθεν «είναι κενή» και έχει ανάγκην «νομιμότητος» και νομίμου επαναλειτουργίας» της, θέτει εις γνώσιν όλων των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών ότι:

1. Η Ιερά ημών Μονή λειτουργεί συνεχώς και αδιαλείπτως επί 1.500 συναπτά έτη. Σεβόμεθα απολύτως τους κανόνας και τας παραδόσεις των Αγίων Πατέρων, της Ορθοδοξίας και της Πατρίδος μας, καθώς και τας διατάξεις του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους.

2. Αναγνωρίζομεν τον θεσμόν του Οικουμενικού Πατριαρχείου και το ειδικόν καθεστώς, το οποίον υπάρχει εις το Άγιον Όρος, οιαδήποτε δε διαφωνία δέον να επιλύεται ειρηνικώς, εν πνεύματι χριστιανικής αγάπης και σεβασμού, τηρουμένων, όμως, απαρεγκλίτως των κανόνων της Εκκλησίας.

3. Θεωρούμεν τα κειμήλια της Ιεράς ημών Μονής, ως κτήμα του Ορθόδοξου Ελληνικού λαού και ως αναπόσπαστον τμήμα της Εκκλησιαστικής ημών παραδόσεως και ιστορίας. Τα εν λόγω κειμήλια διατηρούμεν και φυλάττομεν ευλαβώς, συντηρούντες αυτά μετά μεγάλης επιμελείας και φροντίδος, χωρίς να επιβαρύνωμεν οιονδήποτε φορέα, καλούμεν δε πάσαν αρμοδίαν αρχήν και υπηρεσίαν να προσέλθη επιτοπίως προς πιστοποίησιν των ανωτέρω.

4. Είμεθα Έλληνες Ορθόδοξοι και θα δόσωμεν ακόμη και την ζωήν μας δια τα ιδανικά της πίστεως και της πατρίδος.

Προσκαλούμεν την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως, δια του αρμοδίου, επί θεμάτων Αγίου Όρους, Υπουργού κ. ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ, επισκεφθή την Ιεράν ημών Μονήν, προκειμένου να διαπιστώση ιδίοις όμμασι, τα ανωτέρω και να συμβάλη εις την επίλυσιν του ζητήματος.

8.12/25.11.2005
Ο Καθηγούμενος της Ι.Μονής Εσφιγμένου
Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί

 

Για περαιτέρω πληροφορίες: http://www.esphigmenou.com

 

 

 

 

 

Όταν "κοιμάσαι" άλλος  γράφει ιστορία
ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ

 Εμείς το αραχάνθος τα σκορπίδια, οι διάττοντες, επιβήτορες στη ξένη γη, μέσα στο σκοτάδι της μέρας, στ' αχνάρια του Διογένη, με τη βούληση μας, να θεμελιώσουμε την υποδομή του ελληνικού οράματος. Να βρούμε τη χαμένη μας ταυτότητα...!
Μάγειρας

 Όποιος ελέγχει το παρόν,
ελέγχει και το παρελθόν.
 Όποιος ελέγχει το παρελθόν,
"καθορίζει"
το μέλλον
George Orwell

   

Θερμοπύλες
Κ.Καβάφης 1903

Τιμή σ' εκείνους όπου στην ζωή των
Ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες
Ποτέ απ' το χρέος μη κινούντες.
Δίκαιοι κ' ίσιοι σ' όλες των τες πράξεις.
Αλλά με λύπη κιόλας κι ευσπλαχνία.
Γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν
Είναι πτωχοί, πάλ' εις μικρόν γενναίοι,
Πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε.
Πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες,
πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους.
Και περισσότερη τιμή τους πρέπει
Όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν)
Πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος.
Κ΄ οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε.

 

Το κείμενο εκφράζει την άποψη του συγγραφέα
κεντρική σελίδα

ΑΡΧΕΙΟ

Ούλε τε καί μάλα χαίρε, θεοί δέ τοι όλβια δοίεν
Νά είσαι καλά καί νά χαίρεσαι, οι θεοί δέ νά σού δίδουν ευτυχία. (Οδύσσεια Ω 402.)