η φωνή σου

η στήλη μας

   
Μετανάστης
Αδέσμευτο περιοδικό στο διαδίκτυο

Εκδίδεται από επιτροπή

metanastis@metanastis.com
 


Κι εσύ λαέ βασανισμένε πληρώνεις την αδιαφορία σου 
 
 

ΕΠΕΨ
Επιστολική Ψήφος

Λογοτεχνία της διασποράς  ΕΕΛΣΠΗ

Ελληνική Γλώσσα 

Οργανισμός 
 διεθνοποίησης
 Ελληνικής Γλώσσας
ΟΔΕΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Ελληνική Μουσική

Τέχνη & Πολιτισμός

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΜΑΥΡΑ-ΚΟΚΚΙΝΑ 

Ποίηση

Ενδιαφέροντες
Κόμβοι

Επιστολές

Αρχείο

 Ελληνικό Θέατρο
Βούπερταλ
Griechisches Theater
Wuppertal

Αλέξανδρος ο Μέγας

Alexander der Grosse

 DIAGORAS

ΔΙΑΓΟΡΑΣ
 ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Για την ΣΥΜΕΤΤΟΧΗ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ
Πασχάλης Παπαχριστόπουλος, 5.11.2006

Πάγιο αίτημα των αποδήμων Ελλήνων πολιτών τα τελευταία 30 χρόνια, είναι η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος στις Ελληνικές Εθνικές εκλογές, από την εκάστοτε χώρα διαμονής των. Παρόλο που όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν συνταγματικά καθιερωμένο το δικαίωμα (αλλά παράλληλα βάσει του νόμου και την υποχρέωση) συμμετοχής στις Εθνικές εκλογές, στην πράξη αυτό είναι αδύνατον να υλοποιηθεί από τους εκτός επικρατείας πολίτες, (εκτός βεβαίως και αν μεταβούν αυτοπροσώπως στην Ελλάδα για να ψηφίσουν).

Είναι δε γνωστό σε όλους, ότι ελάχιστοι απόδημοι έλληνες πολίτες (στην πλειοψηφία τους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) έχουν την δυνατότητα να μεταβούν στην Ελλάδα για να ψηφίσουν, και αυτό με ιδιαίτερο κόστος. Συχνά δε γίνονται αντικείμενο κομματικής εκμετάλλευσης των κατά τόπους κομματικών οργανώσεων που οργανώνουν - διαθέτουν αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό φθηνά μεταφορικά μέσα. Είναι δε προφανές ότι για τους εκτός ΕΕ διαμένοντας μονίμως Έλληνες πολίτες, η συμμετοχή στις Βουλευτικές εκλογές είναι πρακτικά αδύνατη και απαγορευτική (λόγω κόστους και αποστάσεων).

Αντίστοιχη πρακτική στις χώρες της ΕΕ

Σήμερα όλες σχεδόν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουν στους απόδημους πολίτες των, έμπρακτα το δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές Βουλευτικές εκλογές. Οι απόδημοι των αυτοί ψηφίζουν είτε με την μέθοδο της επιστολικής ψήφου, (που αποτελεί και την ευρύτερα χρησιμοποιούμενη πρακτική), είτε σε εκλογικά τμήματα που οργανώνονται στις κατά τόπους πρεσβείες και προξενικές αρχές (όπου και εφόσον υπάρχει σημαντική παρουσία αποδήμων), είτε με συνδυασμό των δύο αυτών μεθόδων.

Στην Ε.Ε. όλες οι χώρες μέλη παρέχουν το δικαίωμα ψήφου στους απόδημους πολίτες των και την συμμετοχή τους στις Εθνικές εκλογές, πλην δυστυχώς της Ελλάδας και της Ιρλανδίας. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι επιπλέον ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει την εκλογή και εκπροσώπων των αποδήμων πολιτών τους στα εθνικά τους Κοινοβούλια (π.χ. Ιταλία, Πορτογαλία) ή στην Γερουσία (Γαλλία, Ιταλία).

Συνταγματικό - Νομικό πλαίσιο.

Το δικαίωμα συμμετοχής των αποδήμων Ελλήνων στις εθνικές εκλογές είναι Συνταγματικώς κατοχυρωμένο ήδη από το προηγούμενο Σύνταγμα της χώρας. Επιπλέον, στην τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος, στο αντίστοιχο άρθρο (51 &4) προστέθηκε και επεξήγηση του πιθανού τρόπου εξάσκησης αυτού του Συνταγματικού δικαιώματος. Συγκεκριμένα:

ρθρο 51, §4: «Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια. Νόμος μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο».

Είναι προφανές ότι το μόνο που απομένει για την υλοποίηση της Συνταγματικής αυτής επιταγής, είναι η σύνταξη από την Κυβέρνηση και προώθηση για ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο του σχετικού Εκτελεστικού Νόμου.

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι αυτό αποτελεί και προεκλογική δέσμευση του κυβερνώντος κόμματος προς τους απόδημους Έλληνες. Το παρόν άρθρο αναλύει την υπάρχουσα κατάσταση και προτείνει τον/τους τρόπο/ους υλοποίησης και εφαρμογής της Συνταγματικής αυτής επιταγής.

Έννοια του Απόδημου Έλληνα Ψηφοφόρου.

Απαραίτητη προϋπόθεση πριν την έναρξη οποιασδήποτε νομοθετικής διαδικασίας είναι να ορισθεί η έννοια του "απόδημου Έλληνα ψηφοφόρου" ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές παρεξηγήσεις η διαστρεβλώσεις της εφαρμογής του νόμου. Απόδημος Έλληνας ψηφοφόρος μπορεί να θεωρηθεί κάθε Έλληνας πολίτης (κάτοχος Ελληνικού διαβατηρίου) ο οποίος έχει πλήρη πολιτικά δικαιώματα και διαμένει μόνιμα και για μακρό χρονικό διάστημα εκτός της Ελληνικής Επικρατείας. Είναι προφανές ότι το χρονικό αυτό διάστημα θα πρέπει να οριστεί στο συγκεκριμένο νόμο, ο οποίος θα ορίζει επίσης την μεθοδολογία - διαδικασία βάσει της οποίας κάποιος αποκτά αυτό το δικαίωμα (π.χ. εγγραφή στα κατά τόπους προξενεία ή πρεσβείες, κλπ.).

Θα πρέπει επίσης να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των εν δυνάμει Ελλήνων Αποδήμων ψηφοφόρων (αυτών οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις να εξασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα) και των πραγματικών ψηφοφόρων δηλ αυτών που θα κάνουν χρήση του εκλογικού δικαιώματος. Είναι προφανές ότι ο αριθμός των θεωρητικά εν δυνάμει ψηφοφόρων είναι κατά πολύ μεγαλύτερος των πραγματικών ψηφοφόρων, εφόσον για την συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία απαιτείται αφενός η εγγραφή στους αντίστοιχους εκλογικούς καταλόγους, αφετέρου δε η έμπρακτη συμμετοχή στις εκλογές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις τελευταίες Ευρωεκλογές, από τις εκτιμούμενες αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες εν δυνάμει αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων στον χώρο της ΕΕ, εγράφησαν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους (που ανοίχθηκαν ειδικά για τον σκοπό αυτό στα κατά τόπους προξενεία και Πρεσβείες), μόνο 34.113 από τους οποίους τελικά ψήφισαν μόνο 25.546. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το εκλογικό αποτέλεσμα (% των κομμάτων) ελάχιστα διέφερε από αυτό της Ελληνικής επικράτειας.

Παράλληλα ο φόβος, που κατά διαστήματα στο παρελθόν έχει εκφρασθεί, ότι οι εκατοντάδες χιλιάδες (η εκατομμύρια !!!) εν δυνάμει αποδήμων ψηφοφόρων μπορεί να αλλοιώσει το εκλογικό αποτέλεσμα των Βουλευτικών εκλογών της Ελλάδος, δεν ευσταθεί. Αφενός μεν διότι είναι βέβαιο ότι μόνο εν μέρος αυτών θα ψηφίσει τελικά1 (εφόσον του δοθεί εμπράκτως η δυνατότητα), αφετέρου δε ο τρόπος συμμετοχής (Βλ. κατωτέρω), μπορεί να διασφαλίσει την διατήρηση των πολιτικών ισορροπιών.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Αναλύοντας την όλη διαδικασία είναι απαραίτητο να ξεκαθαριστούν τα εξής σημεία:

Ποιοι δικαιούνται να ψηφίσουν και με ποιες προϋποθέσεις

Ποιους υποψήφιους θα ψηφίζουν οι απόδημοι Έλληνες

Με ποια διαδικασία

1. Ποιοι δικαιούνται να ψηφίσουν και με ποιες προϋποθέσεις.

Βάσει του νόμου δικαίωμα συμμετοχής στις Ελληνικές εκλογές έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή είναι η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους του κράτους. Αυτό μπορεί να γίνει σήμερα για τους Έλληνες πολίτες εντός της επικρατείας είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω του διαδικτύου στον ειδικό κόμβο του Υπουργείου Εσωτερικών (η βεβαίως μέσω αλληλογραφίας με την αποστολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών).

Όμως για τους απόδημους Έλληνες πολίτες - ψηφοφόρους τόσο για λόγους άπλετης εκλογικής διαφάνειας όσο και για πρακτικούς / οργανωτικούς λόγους, είναι σκόπιμο και απαραίτητο να δημιουργηθούν ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΠΟΔΗΜΩΝ. Έτσι οι απόδημοι Έλληνες πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να ψηφίσουν στις Βουλευτικές εκλογές της Ελλάδος από την χώρα διαμονής τους, θα πρέπει να εγγραφούν επιπροσθέτως στους ειδικούς αυτούς εκλογικούς καταλόγους για τους Έλληνες του Εξωτερικού (που θα πρέπει να δημιουργηθούν ειδικά για αυτό τον σκοπό). Οι ειδικοί κατάλογοι αυτοί θα επιτρέπουν αφενός την διασταύρωση των στοιχείων (αποφυγή διπλοψηφίας), αφετέρου δε θα αποτελούν την βάση για την ειδική εκλογική διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης των στοιχείων τους οι απόδημοι θα παραλαμβάνουν τον ειδικό εκλογικό τους αριθμό.

Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι τέτοιοι παρεμφερείς και σε περισσότερο περιορισμένη κλίμακα κατάλογοι έχουν ήδη λειτουργήσει για τις δύο τελευταίες Ευρωεκλογές (άρα η σχετική εμπειρία υπάρχει, παραμένει μόνο να επεκταθεί και στις άλλες χώρες εκτός ΕΕ). Η εγγραφή αυτή γίνεται από τους ενδιαφερομένους μέχρι σήμερα στα κατά τόπους Προξενεία ή Πρεσβείες της ΕΕ (οι οποίες ακολούθως προωθούν τα στοιχεία στο Υπουργείο Εσωτερικών). Στο μέλλον, και για να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους απόδημους οπουδήποτε και αν βρίσκονται στον κόσμο, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται παράλληλα απευθείας εγγραφή μέσω του διαδικτύου (και με ειδική φόρμα εγγραφής στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ) στον ειδικό κόμβο του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των αποδήμων Ελλήνων θα πρέπει να είναι δυνατή και έως 4 μήνες πριν τις εκλογές (για να υπάρχει χρόνος επεξεργασίας και επαλήθευσης των δηλωθέντων στοιχείων). Στην συνέχεια το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά την συγκέντρωση και επαλήθευση των συγκεντρωθέντων στοιχείων, δημοσιεύει - κοινοποιεί τους ειδικούς αυτούς εκλογικούς καταλόγους (τουλάχιστον ένα μήνα πριν τις εκλογές). Έτσι κάθε εγγεγραμμένος ψηφοφόρος θα μπορεί μπαίνοντας στο κόμβο του Υπουργείου να βλέπει τον αριθμό του εκλογικού του μητρώου και ενδεχομένως τον ειδικό του αριθμό ως ψηφοφόρου του εξωτερικού. Ο κόμβος του Υπουργείου Εσωτερικών θα πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα παλίνδρομης επικοινωνίας έτσι ώστε ο ψηφοφόρος να μπορεί π.χ. να ανανεώνει τα σχετικά προσωπικά του στοιχεία (διεύθυνση, κλπ.). Παράλληλα μπορεί να επιβεβαιώνει άλλες πληροφορίες (όπως π.χ. σε ποια χώρα ή περιφέρεια ψηφίζει, κλπ). Η αντίστοιχη τεχνογνωσία υπάρχει ήδη και χρησιμοποιείται για τις φορολογικές δηλώσεις.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι η μέθοδος αυτή θα επιτρέψει στην Ελληνική Πολιτεία να διαπιστώσει και καταγράψει για πρώτη φορά τον αριθμό των Ελλήνων πολιτών του εξωτερικού ενδιαφερομένων να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές (και μάλιστα την διανομή τους κατά Ήπειρο και χώρα). Η απογραφή αυτή θα διευκολύνει επίσης στην κατανομή των Βουλευτικών Εδρών του ειδικού ποσοστού Αποδήμων Βουλευτών (αν και εφόσον κάτι τέτοιο αποφασιστεί).

2. Σε ποια εκλογική περιφέρεια θα ψηφίζουν οι απόδημοι.

Δεδομένου ότι οι μέχρι τώρα αντιρρήσεις - αντιστάσεις στην συμμετοχή των αποδήμων στις εθνικές εκλογές βασίζονται στον ισχυρισμό ότι η ψήφος των αποδήμων μπορεί να αλλοιώσει το εθνικό εκλογικό αποτέλεσμα, είναι απαραίτητο να ξεκαθαριστεί εκ των προτέρων ότι αυτό δεν αληθεύει, διότι εξαρτάται αποκλειστικά από το πώς και για ποίον ψηφίζουν οι απόδημοι.

Αν η ψήφος των αποδήμων "αναμειχθεί" και "ενσωματωθεί" με την ψήφο των εντός επικρατείας ψηφοφόρων, είναι ιδιαίτερα εύκολο το οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα να "χρεωθεί" στους απόδημους από όλα τα κόμματα, δεδομένου ότι η ψήφος τους "χάνεται" και εξαφανίζεται στο γενικό σύνολο. Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο μοντέλο είναι ανεπιθύμητο για τους απόδημους διότι δεν διαφαίνεται καθαρά η πολιτική τους βούληση και δεν εξασφαλίζεται μια καθαρή και ουσιαστική αντιπροσώπευση τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Αν επιθυμούμε ένα μοντέλο που θα διασφαλίζει αφενός την ουσιαστική εκπροσώπηση των αποδήμων στην Ελληνική Βουλή αλλά και θα εκφράζει διάφανα την πολιτική τους βούληση, τότε θα πρέπει να δημιουργήσουμε ξεχωριστές εκλογικές περιφέρειες αποκλειστικά για τους απόδημους Έλληνες (π.χ. Ευρώπης, Αμερικής, Ασίας/Αφρικής και Ωκεανίας). Οι απόδημοι Έλληνες θα ψηφίζουν αποκλειστικά σε αυτές και θα εκλέγουν με την ψήφο τους ένα συγκεκριμένο αριθμό "αποδήμων" βουλευτών στην Ελληνική Βουλή (κατά το μοντέλο των Πορτογάλων - Ιταλών). Ο συνολικός αριθμός των "αποδήμων" βουλευτών καθώς και η κατανομή τους ανά περιφέρεια θα πρέπει να καθοριστεί λαμβάνοντας αναλογικά υπ' όψιν τον αριθμό των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

3. Ποιους υποψήφιους θα ψηφίζουν οι απόδημοι.

Οι απόδημοι ψηφοφόροι θα ψηφίζουν υποψηφίους που περιλαμβάνονται σε ψηφοδέλτια που καταρτίζουν τα κόμματα. Το πολιτικά κόμματα θα πρέπει να καταρτίζουν τις λίστες τους με προσωπικότητες από τον χώρο των αποδήμων ή και της Ελλάδος . Είναι προφανές ότι οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει να έχουν σαφή και αναγνωρισμένη παρουσία / συμμετοχή / εμπλοκή στον απόδημο Ελληνισμό (άρα θα λειτουργούν και θετικά στην προσέλκυση ψήφων για το εκάστοτε κόμμα που τους επιλέγει - προτείνει). Οι ψηφοφόροι θα μπορούν να ψηφίζουν σε συνδυασμό: είτε ψηφίζοντας απλώς την λίστα (οπότε η ψήφος πηγαίνει στο κόμμα), είτε δίδοντας σταυρό προτίμησης στο/α πρόσωπο/α του/των υποψηφίου/ων.

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί μέριμνα για την δυνατότητα ανεξάρτητων υποψηφίων - ψηφοδελτίων που δεν επιθυμούν πιθανώς να συμπεριληφθούν σε κανένα από τα υφιστάμενα Ελληνικά κόμματα.

Η μέθοδος αυτή διασφαλίζει αφενός την πραγματική και ουσιαστική εκπροσώπηση των αποδήμων στην Ελληνική Βουλή, αφετέρου δίνει την δυνατότητα στους απόδημους Έλληνες από τις διάφορες εκλογικές περιφέρεις αποδήμων που γνωρίζουν καλύτερα τα επί μέρους θέματα και προβλήματα, να αντιπροσωπευθούν αναλογικά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

4. Τρόπος ψηφοφορίας

Ο πρακτικότερος - οικονομικότερος- ευκολότερος και φερεγγυότερος τρόπος ψηφοφορίας για τους απόδημους Έλληνες είναι η επιστολική ψήφος. λλωστε είναι η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στις ΗΠΑ. Και αυτό διότι το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για τις Ευρωεκλογές (δηλαδή δημιουργία εκλογικών τμημάτων στα κατά τόπους προξενεία ή πρεσβείες) είναι εφαρμόσιμο μόνο σε σχετικά πυκνοκατοικημένες χώρες με αντίστοιχες υποδομές και ευκολία μετάβασης. Είναι όμως αδύνατο να χρησιμοποιηθεί σε χώρες όπου ο Ελληνισμός είναι διάσπαρτος (ΗΠΑ, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Λατινική Αμερική, Αφρική κλπ.) και η μεταβίβαση των ψηφοφόρων σε εκλογικό τμήμα είναι αποτρεπτική ή αδύνατη. Και είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί η δυνατότητα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία όλων των αποδήμων Ελλήνων οπουδήποτε και αν βρίσκονται.

Η μέθοδος της επιστολικής ψήφου μπορεί να εφαρμοσθεί ως ακολούθως:

Ο απόδημος έλληνας ψηφοφόρος που έχει καταγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους θα λαμβάνει (τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την ημέρα των εκλογών) ταχυδρομικώς, στην μόνιμη διεύθυνση κατοικίας του στο εξωτερικό που δήλωσε κατά την εγγραφή του, ένα φάκελο αποσταλμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος. Ο φάκελος αυτός εμπεριέχει τρεις μικρότερους φακέλους μαζί με τον αντίστοιχο αριθμό ειδικών ψηφοδελτίων. Είναι προφανές ότι τα ειδικά ψηφοδέλτια θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος πριν την ημέρα των εκλογών (τουλάχιστον 1 μήνα) για να μπορούν να αποσταλούν εγκαίρως στους ψηφοφόρους.

1. Ο απόδημος ψηφοφόρος αφού συμπληρώσει το ειδικό ψηφοδέλτιο, το βάζει κλείνοντας το στον μικρότερο φάκελο. Ο φάκελος αυτός δεν έχει ουδεμία ένδειξη (είναι πανομοιότυπος με αυτούς που χρησιμοποιούνται στις εθνικές εκλογές). Τοποθετεί ακολούθως τον μικρό αυτό φάκελο αυτό σε ένα μεγαλύτερο ο οποίος έχει προ-τυπωμένα στο εξωτερικό του τον αριθμό του από το ειδικό εκλογικό μητρώο και τον σφραγίζει.

Στην συνέχεια ο δεύτερος φάκελος αυτός τοποθετείται στον τρίτο φάκελο ο οποίος αποστέλλεται με συστημένη και επείγουσα επιστολή σε συγκεκριμένη προ-τυπωμένη στον φάκελο διεύθυνση στην Ελλάδα (Υπουργείο Εσωτερικών). Ο αφιχθείς στην Ελλάδα φάκελος ανοίγεται παρουσία ειδικής επιτροπής η οποία βεβαιώνει ότι δεύτερος εσωτερικός φάκελος δεν έχει παραβιασθεί και ταυτοχρόνως καταγράφει στον ειδικό κατάλογο τον ειδικό εκλογικό αριθμό μητρώου που αναγράφεται στην εξωτερική μεριά του δευτέρου φακέλου. Ο φέρων τον αντίστοιχο αριθμό απόδημος ψηφοφόρος θεωρείται πλέον ψηφίσας. Στην συνέχεια ανοίγει τον δεύτερο φάκελο και τοποθετεί τον τρίτο και χωρίς ένδειξη σφραγισμένο φάκελο (που περιέχει το ψηφοδέλτιο) σε ειδική κάλπη.

Η ειδική αυτή κάλπη ανοίγεται παρουσία εκλογικού αντιπροσώπου και εφορευτικής επιτροπής την ημέρα των εκλογών μετά την λήξη της ψηφοφορίας και γίνεται η καταγραφή των ψήφων των αποδήμων.

Είναι προφανές ότι η ανωτέρω μέθοδος της επιστολικής ψήφου διασφαλίζει:

την δυνατότητα σε όλους όσους τους απόδημους Έλληνες πολίτες που επιθυμούν και δικαιούνται να ψηφίσουν, να εξασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Την διαφάνεια και το απόρρητο της ψηφοφορίας,

την δυνατότητα εκπροσώπησης των αποδήμων στην Ελληνική Βουλή κατ΄ αναλογία του αντίστοιχου εκλογικού σώματος.

Την αξιοπρεπή και αποδοτική συμμετοχή των αποδήμων στις εθνικές εκλογές

Παράλληλα μέσω της ανωτέρω διαδικασίας πραγματοποιείται για πρώτη φορά μια ακριβής και ουσιαστική χαρτογράφηση και απογραφή του Ελληνικού στοιχείου ανά τον κόσμο παρέχοντας την δυνατότητα στην Ελληνική Πολιτεία τα απαραίτητα στοιχεία για την διαμόρφωση μιας μακροχρόνιας και ουσιαστικής πολιτικής αποδήμων.

Επίλογος

Είναι προφανές ότι οι συνθήκες έχουν πλέον ωριμάσει και οι πολιτικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν την υλοποίηση της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ και του δικαιώματος των αποδήμων Ελλήνων πολιτών. Για αυτό απαιτείται κυρίως πολιτική βούληση και θάρρος, δεδομένου ότι οι εκφρασθείσες κατά καιρούς αμφιβολίες, φοβίες ή επιφυλάξεις έχουν ήδη ξεπερασθεί από τις εξελίξεις.

Ας ελπίσουμε ότι η τωρινή Κυβέρνηση αλλά και τα άλλα Ελληνικά κόμματα θα έχουν την πολιτική βούληση και το απαιτούμενο θάρρος και θα φέρουν προς ψήφιση στην Βουλή σχετικό νόμο που θα υλοποιεί την συνταγματική επιταγή. Διότι οι τυχόν δικαιολογίες και υπεκφυγές του παρελθόντος έχουν πλέον εξαντληθεί.

Βρυξέλλες, 20-9-2006

Paschalis.Papachristopoulos@ec.europa.eu

Ο Πασχάλης Παπαχριστόπουλος είναι αντιπρόεδρος της Μη Κυβερνητικής Διεθνούς Οργάνωσης "Ευρωπαίοι του Κόσμου " (που αντιπροσωπεύει τις Εθνικές Οργανώσεις Αποδήμων Ευρωπαίων πολιτών), είναι Επίτιμος Πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ένωσης Ευρώπης και διετέλεσε Γραμματέας του ΣΑΕ (1995-1997). Είναι διεθνής υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

1. Για παράδειγμα στις πρόσφατες (Απρίλιος 2006) Ιταλικές εκλογές όπου για πρώτη καθιερώθηκε το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου, μόνον 3,5 εκατομμύρια από τα 25 Εκατομμύρια των υπολογισμένων αποδήμων Ιταλών γράφτηκαν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Επίσης από τους 53,000 Γάλλους εγγεγραμμένους στο Γαλλικό προξενείο στο Βέλγιο μόλις 6,900 (13%) ψήφισαν στις 22/6/2006 για να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους στην Βουλή των Αποδήμων Γάλλων. Από τους 424,618 Βέλγους εγγεγραμμένους απόδημους μόνο οι 109,312 ψήφισαν στις τελευταίες εθνικές εκλογές μέσω της επιστολικής ψήφου.

 

 

Όταν "κοιμάσαι" άλλος  γράφει ιστορία
ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ

 Εμείς το αραχάνθος τα σκορπίδια, οι διάττοντες, επιβήτορες στη ξένη γη, μέσα στο σκοτάδι της μέρας, στ' αχνάρια του Διογένη, με τη βούληση μας, να θεμελιώσουμε την υποδομή του ελληνικού οράματος. Να βρούμε τη χαμένη μας ταυτότητα...!
Μάγειρας

 Όποιος ελέγχει το παρόν,
ελέγχει και το παρελθόν.
 Όποιος ελέγχει το παρελθόν,
"καθορίζει"
το μέλλον
George Orwell

    Θερμοπύλες
Τιμή σ' εκείνους όπου στην ζωή των
Ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες
Ποτέ απ' το χρέος μη κινούντες.
Δίκαιοι κ' ίσιοι σ' όλες των τες πράξεις.
Αλλά με λύπη κιόλας κι ευσπλαχνία.
Γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν
Είναι πτωχοί, πάλ' εις μικρόν γενναίοι,
Πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε.
Πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες,
πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους.
Και περισσότερη τιμή τους πρέπει
Όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν)
Πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος.
Κ΄ οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε.

Κ.Καβάφης 1903

 

Το κείμενο εκφράζει την άποψη του συγγραφέα
κεντρική σελίδα

ΑΡΧΕΙΟ

Ούλε τε καί μάλα χαίρε, θεοί δέ τοι όλβια δοίεν
Νά είσαι καλά καί νά χαίρεσαι, οι θεοί δέ νά σού δίδουν ευτυχία. (Οδύσσεια Ω 402.)