Επιστολική Ψήφος


«Επιτροπή Πρωτοβουλίας Επιστολικής Ψήφου στη ΟΔΓ» α. Σ.
«Initiativkomitee Briefwahl fuer Griechen in der BRD» e.V.
40223 Duesseldorf,   Brunnenstr 18,   Tel: 0211-502547
-Ε Π ΕΨ-
c/o dialogos@t-online.de

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ (α.σ.)
«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ
ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ»
«Συντομογραφία  -ΕΠΕΨ-»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 Άρθρο 1 : ΄Ονομα .

§: 1.To όνομα του συλλόγου καλείται:
«Επιτροπή  Πρωτοβουλίας Επιστολικής  Ψήφου  στην ΟΔΓ.» ή  « ΕΠΕΨ»

§: 2. Σφραγίδα. Η σφραγίδα του συλλόγου  είναι στρογγυλή. Φέρει  εγγεγραμμένο ολόκληρο το όνομα της επιτροπής στα ελληνικά και στα γερμανικά με μια κάλπη στο κέντρο, όπου ψηφίζει ένας μετανάστης.- σκίτσο-.
§:3. Έδρα. Ο σύλλογος   έχει την έδρα  του στην πόλη  Duesseldorf  και είναι δηλωμένος στο  Ειρηνοδικείο της πόλης, σύμφωνα με την παράγραφο 21.BGB  (e.V)

Άρθρο 2.   Σκοποί του Συλλόγου

§: 1 Ο Σύλλογος   « Επιτροπή  Πρωτοβουλίας Επιστολικής Ψήφου» δεν έχει κανένα οικονομικό ή και οποιονδήποτε, επιχειρηματικό   στόχο.
Έχει μοναδικό σκοπό, σε συνεργασία με όλες τις πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές οργανώσεις,  Ενορίες, οικονομικούς  παράγοντες, επιχειρήσεις, προσωπικότητες, με ανθρώπους του πνεύματος   και της τέχνης, ιδιαίτερα βασισμένη στην  συμβολή  της Ελληνίδας   και του ΄Έλληνα  μετανάστη,  στο χώρο της Γερμανίας, αλλά και στο χώρο της ΕΕ, να δραστηριοποιηθεί, με σκοπό να πετύχουν όλοι μαζί την καθιέρωση της Επιστολικής Ψήφου, όσον αφορά τον τρόπο  και τις διεργασίες συμμετοχής  των ελλήνων μεταναστών  στις εθνικές μας εκλογές στην Ελλάδα για την ανάδειξη της, Ελληνικής Βουλής.
§:2.Ο σύλλογος συνεργάζεται, για τον σκοπό αυτό με όλες τις παρεμφερείς γερμανικές οργανώσεις και πολιτικά κόμματα και δέχεται τη βοήθεια τους σ΄ όλους τους τομείς της δραστηριοποίησης  τους.
§:3. Ο σύλλογος έχει επτά μέλη και δεν έχει σκοπό προς το παρόν να κάνει άλλα μέλη. Δέχεται  συνεργασία  με όλους τους Έλληνες. Μένει ένα ευέλικτο, δυναμικό συντονιστικό κέντρο. Δεν έχει σκοπό να ιδρύσει ομοσπονδία οργανώσεων ή οποιοδήποτε σύνδεσμο. Φιλοδοξεί και θα  επιδιώξει να γίνει το κοινό συντονιστικό πληροφοριακό κέντρο όλων των ελληνικών συλλόγων ίσος προς ίσο, για να: δραστηριοποιηθούν με -δικές  τους πρωτοβουλίες-.
Μόνο γι αυτό το σκοπό: ο σύλλογος θα συλλέγει  και θα  επιστρέφει πληροφορίες  για  να  συντονίσει  τον  κοινό  αγώνα  της  επιστολικής ψήφου  σε παγγερμανική κλίμακα  με στόχο να επεκταθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να γίνει το πρώτο  κοινωνικό και πολιτικό αίτημα μηδενός εξαιρουμένου όλων   των οργανώσεων των μεταναστών -Ελλήνων Ευρωπολιτών-  μέχρι τη καθιέρωσή της .
3.Στους στόχους του συλλόγου  συμπεριλαμβάνονται κάθε  φύσεως  διεκδικήσεις, όσον αφορά την νομική πλευρά  του αιτήματος  της επιστολικής ψήφου, μη αποκλειόμενου και της προσφυγής στο  Ευρωπαϊκό   Δικαστήριο.
Ο σύλλογος θα μπορεί να οργανώνει δημόσιες συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις. Να κάνει έγγραφες και προφορικές διαμαρτυρίες, προς όλους  τους κοινωνικούς φορείς.
§: 4.Ο σύλλογος   πριν ακόμη αναλάβει, οποιαδήποτε δημόσια διαδήλωση, για την καθιέρωση της, Επιστολικής Ψήφου. Είναι δεσμευμένος από το καταστατικό του να καλεί τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των τοπικών οργανώσεων της κοντινής περιοχής, μεμονωμένες προσωπικότητες καθώς και δραστήριες ΄Ελληνίδες  και Έλληνες σε γενική συζήτηση αλλά, αν χρειαστεί και σε παγγερμανική κλίμακα.
Στη συνάντηση  των παρευρισκομένων εκλέγεται οργανωτική επιτροπή. Αυτή η εκλεγμένη από τους παρόντες  επιτροπή αναλαμβάνει υπεύθυνα  την  προγραμματισμένη εκδήλωση.
Ο σύλλογος   στα πλαίσια των  δυνατοτήτων του ενημερώνει τους   μετανάστες για την δράση του.
Η Επιτροπή δεν έχει καμία  ιδιαίτερη οργανωτική σχέση και δεν είναι εξάρτημα, οποιασδήποτε πολιτικής, θρησκευτικής,  μυστικής ή μυστικιστικής κίνησης. Έχει μοναδικό στόχο το μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό αίτημα της Επιστολικής Ψήφου των Ελλήνων μεταναστών και για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με όλους.
Διαθέτει τα αρχεία της στη διάθεση του κάθε Έλληνα για ενημέρωση   της δράση  του.

Άρθρο 3. Tα Οικονομικά  του συλλόγου.

§:1.Τα βασικά οικονομικά έξοδα, όπως αλληλογραφία, τηλέφωνα, προκηρύξεις, ενοίκια αιθουσών ομιλιών ή συνεδριάσεων κ.τ.λ. επωμίζονται και αναλαμβάνουν τα μέλη της Επιτροπής με ελεύθερες προσωπικές προσφορές. Ελεύθερες οικονομικές προσφορές γίνονται  δεκτές και από μη μέλη οργανώσεις και πρόσωπα.
§:2.Το ταμείο που ανατίθεται σε ένα από τα μέλη του συλλόγου ελέγχεται από τα υπόλοιπα  μέλη  του.

Άρθρο 4. Διοικητικό Συμβούλιο.

§:1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και αποτελείται. Από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα,  τον Ταμεία, και τέσσερα  απλά μέλη.
Εκλογές γίνονται κάθε δύο χρόνια βάση του καταστατικού. Αυτό όμως δεν εμποδίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στις ολομέλειες του, να ανανεώνει το ένα ή το άλλο πόστο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,  εφόσον θα προκύπτουν  λόγοι.

Άρθρο 5. Διαγραφή Μέλους.

§:1.Ένα μέλος μπορεί, να διαγραφεί με τη δική του θέληση χωρίς αιτιολόγηση.
Να διαγραφεί  με απλή πλειοψηφία της Επιτροπής, αν προκύπτουν ουσιαστική λόγοι, που θα θίγουν τους σκοπούς του συλλόγου λόγοι.
§:2. Η λειτουργία  του συλλόγου είναι δημοκρατική  με βάση την απλή αναλογική.
§:3.Στις συνεδριάσεις  του συλλόγου,  μπορούν να παίρνουν μέρος με λόγο και συμβολική ψήφο, εφόσον το θέμα  δεν θα αφορά  τα εσωτερικά θέματα  του συλλόγου, όσοι θέλουν. Αυτό σημαίνει: μολαταύτα που η επιτροπή δεν έχει μέλη πέρα από τα βασικά διοικητικά της όργανα,  δεν είναι κλειστή σε κανέναν. Η λιτότητα  των μελών της είναι στρατηγική, για να μην είναι δυσκίνητη.
§: 4.Το κάθε μέλος, αν το επιθυμήσει, έχει καταστατικό δικαίωμα να ειδοποιηθεί γραπτώς, προκειμένου να πάρει μέρος στις συνεδριάσεις του συλλόγου.

Άρθρο 6. Συνεδριάσεις του συλλόγου

§: 1. Ο σύλλογος συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα και κάνει απολογισμό κάθε τρεις μήνες όλων των δραστηριοτήτων του. Ο οικονομικός απολογισμός γίνεται μια φορά  το χρόνο.
§:2. Ανώτατο όργανο του συλλόγου  είναι η ολομέλειά του  ή  η παρούσα πλειοψηφία  του.
Την απουσία  του προέδρου εκπληρεί πάντοτε ο εκλεγμένος από την πλειοψηφία των παρόντων μελών πρόεδρος.

Άρθρο 7.   Διάλυση του συλλόγου .

Ο σύλλογος με  την απόφαση απλής πλειοψηφίας  του μπορεί να διαλυθεί.
Τα περιουσιακά στοιχεία το συλλόγου μετά τη διάλυση του με απόφαση της πλειοψηφίας μεταφέρονται ως δωρεά  για  κοινωφελείς σκοπούς.


ΕΠΕΨ                                    METANASTIS